อย. ไฟเขียว "วัคซีนเด็กเล็ก" ฉีดไฟเซอร์ฝาสีม่วงแดง 3 เข็ม

24 สิงหาคม 2565

อย. ไฟเขียว วัคซีนเด็กเล็ก 6 เดือน ถึง 5 ปี ฉีด "ไฟเซอร์" ฝาสีม่วงแดง 3 เข็ม ขนาด 3 ไมโครกรัม ระบุ ป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ 80.3%

24 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการวิชาการ อย. ได้มีมติอนุมัติตามที่ไฟเซอร์ได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 สูตรสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ขวบ ฝาสีม่วงแดง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายงานว่า สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้ 80.3%

ทั้งนี้ สำหรับสูตรฉีดวัคซีนดังกล่าวจะฉีดขนาด 3 ไมโครกรัม ทั้งหมด 3 เข็ม หลังฉีดเข็ม 1 เว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์ แล้วฉีดเข็ม 2 จากนั้นเว้นระยะอีก 8 สัปดาห์จึงฉีดเข็ม 3 โดยวัคซีน 1 ขวด มี 10 โดส ทั้งนี้ กรณีวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดเด็กโตจะฉีดขนาด 10 ไมโครกรัม ส่วนผู้ใหญ่ฉีด 30 ไมโครกรัม