ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 กทม. รวมจุดให้บริการถึง 31 ส.ค.นี้ คลิกที่นี่  

17 ส.ค. 2565 | 17:59 น.

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 โรงพยาบาลใน กทม. มีที่ไหนบ้าง อัพเดทจุดให้บริการแต่ละแห่ง ถึง 31 สิงหาคมนี้ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

ในแต่ละปีประเทศไทยมีรายงานพบผู้ป่วย "ไข้หวัดใหญ่" เป็นโรคที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากขึ้นในช่วงฤดูฝนที่เชื้อแพร่กระจายได้ง่าย วันนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ใน กทม. สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ส.ค.65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด โดยลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้ทางแอปฯ "เป๋าตัง" หรือ Walk in เข้ารับบริการได้หากไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านแอปฯ ดังกล่าว ตามจุดให้บริการต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ตามที่ องค์การอนามัยโลกกำหนด ดังนี้ 

 • an A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09-like virus
 • an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus 
 • a B/Austria/1359417/2021 (B/ictoria lineage)-like virus.) 

 

กลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

1.หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี

3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • หอบหืด
 • หัวใจ
 • หลอดเลือดสมอง
 • ไตวาย
 • ผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับยาเคมีบำบัด
 • เบาหวาน

4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7.โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตรม.)

รายชื่อโรงพยาบาลเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 

 

1.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 • ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และหยุดพักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.) ณ อาคาร ภปร ชั้น 16 ห้องเบอร์ 21 รพ.จุฬาลงกรณ์ 
 • เปิดให้บริการ Walk in หรือ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่โทร. 02-256-4185 หรือ 02-256-4210 

สอบถามเพิ่มเติมคลินิกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โทร.02-256-5427

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 กทม. รวมจุดให้บริการถึง 31 ส.ค.นี้ คลิกที่นี่  

 

2.โรงพยาบาลกลาง

 • ให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 3 ห้องตรวจส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2225 1354

 

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 • ให้บริการในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. จองผ่าน ศูนย์ BFC  ให้บริการฉีดวัคซีน ณ คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โทร. 0 2289 7000-4

 

4.โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

 • วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ 
 • วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์  
 • โทร. 0 2429 3575- 81 ต่อ 8589

5.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

 • วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประกันสังคม ชั้น 2 โทร. 0 2543 2090

 

6.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

 • วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ที่คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่  โทร. 0 2327 3049

 

7.โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

 • วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. โทร. 0 2444 0163 กด 0

 

8.โรงพยาบาลสิรินธร

 • วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โทร. 0 2328 6760

 

9.โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 • วันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.00 น. คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ห้องหัตถการ 8 หน่วยตรวจ PCU แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โทร. 0 2452 7999

 

10.โรงพยาบาลคลองสามวา

 • วันจันทร์ -วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. อาคารผู้ป่วยนอก โทร. 06 4557 6009

 

11.โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-11.00 น. อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 โทร.0 2180 0201-3 ต่อ 103,104

 

เอกสารประกอบ

 • นำบัตรประจำตัวประชาชน
 • สูติบัตร 

 

12.กรมแพทย์ทหารอากาศ 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี สำหรับ กำลังพล ทอ. ข้าราชการบำนาญ ทอ. ครอบครัว ทอ. และประชาชนทั่วไป

 

ในวันที่ 22, 23, 24, 29, 30 และ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ศูนย์บริการวัคซีน กองทัพอากาศ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน (อาคารเดิม) ติดกับสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 2565 กทม. รวมจุดให้บริการถึง 31 ส.ค.นี้ คลิกที่นี่