ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กฟรี ใน กทม. -ปทุมธานี เช็คได้เลย

22 ส.ค. 2565 | 18:20 น.

วอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กฟรี ใน กทม. และ จ.ปทุมธานี เดือนสิงหาคม 2565 ตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา เข้ารับบริการได้ที่นี่ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 "ฐานเศรษฐกิจ"รวมวอล์คอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี ใน กทม. และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจุดให้บริการ 2 แห่ง สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่


1.อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย -ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ประกาศเชิญชวนผู้ปกครอง พาบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นฟรี ได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย -ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน 

กรณีน้องยังไม่เคยติดเชื้อโควิด 19 

  • ได้รับวัคซีนครบมาแล้ว 2 เข็ม ให้ "กระตุ้น" หลังจากฉีดเข็มที่ 2 เวลา 3 เดือนขึ้นไป

กรณีน้องที่เคยติดเชื้อโควิด 19

  • ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือ ได้รับมาแล้ว 1 เข็ม ให้‘กระตุ้น’ หลังจากการติดเชื้อ 3 เดือนขึ้นไป

กรณีได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม

  • ยังไม่แนะนำให้มารับวัคซีน

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักอนามัย กทม. โทร.0 2203 2883 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กฟรี ใน กทม. -ปทุมธานี เช็คได้เลย

 

2.โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี 

 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เฉพาะเข็มที่ 1 และ 2 แบบไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า จำนวน 30 คิว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.00-10.30 น. 

 

นอกจากนี้ยังให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไปเข็ม 1-5 ให้บริการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติแบบไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว จำนวน 100 คิวต่อวัน ในวันที่  25-27 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 8.00-10.30 น.

 

เอกสารประกอบ

  • คนไทย เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง
  • คนต่างชาติ สำเนาพาสปอร์ต
  • เด็กอายุ 5-17 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นต์เอกสารยินยอมรับวัคซีน 

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กฟรี ใน กทม. -ปทุมธานี เช็คได้เลย