ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 2-4 รอบใหม่ เช็คที่นี่

19 ส.ค. 2565 | 08:00 น.

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โมเดอร์นา เข็ม 2, 3, 4 รอบใหม่ สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ เช็คเงื่อนไขล่าสุดได้ที่นี่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา ฟรีเข็ม 2, 3, 4 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไข ดังนี้

 

เข็ม 2

  • เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้าโมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 22 ก.ค.2565

เข็ม 3

  • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 22 ก.ค.2565
  • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 22 พ.ค.2565
  • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

             -ซิโนแวค + แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม + แอสตร้าเซนเนก้า

             -ซิโนแวค + โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม + โมเดอร์นา

             -แอสตร้าเซนเนก้า + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 22 พ.ค.2565

             -เคยได้รับโมเดอร์นา + โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 22 มี.ค.2565

             -เคยได้รับไฟเซอร์ + ไฟเซอร์ โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 22 มี.ค.2565

เข็ม 4

  • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
  • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
  • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
  • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 22 เม.ย.2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3, 4 ในวันที่ 23, 24, 25, 26, 27 ส.ค.2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

ทั้งนี้ กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับสตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย และมาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่า "สละสิทธิ์"

 

ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน \"โมเดอร์นา\" เข็ม 2-4 รอบใหม่ เช็คที่นี่