รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ -โมเดอร์นา" ฟรี ใน กทม. เดือนกันยายน -ตุลาคม 2565

25 ก.ย. 2565 | 22:00 น.

ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ -โมเดอร์นา" ฟรี ในกทม. อัพเดทจุดลงทะเบียน-เปิดบริการวอล์คอินเดือนกันยายน-ตุลาคม 2565 อัพเดทล่าสุดที่นี่

สถานการณ์โควิดในไทยวันนี้ยอดตัวเลขและผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติเห็นชอบให้ยุติ ศบค.ซึ่งจะมีผลในวันที่ 30 กันยายนนี้ พร้อมเตรียมแผนรองรับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯมาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 

ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับให้โรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีนโควิดยังเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิดขึ้น โดยผู้ที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ในเดือน กันยายน -ตุลาคม 2565 นี้ ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้เพื่อได้พิจารณา ดังนี้

 

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

เปิดวอล์คอิน (walk in) ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี สำหรับคนไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างด้าว เปิดให้บริการเข็มต่าง ๆ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 

  • เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน โดยไม่มีบริการนัดเข็ม 2
  • เข็มที่ 2 ขึ้นไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า ดังนี้ 
  • เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน
  • เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน
  • เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

 

หมายเหตุ

1.สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3, 4, 5, 6 วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือแล้วสามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส / กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส / ชั้นผิวหนัง

3. วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

 

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ -โมเดอร์นา" ฟรี ใน กทม. เดือนกันยายน -ตุลาคม 2565

 

2.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กทม.

เปิด Walk in รับวัคซีน Pfizer และ Moderna ในวันที่ 27 และ 29 กันยายน และวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. ให้บริการวอล์คอิน วันละ 150 คน โดยสามารถรับบัตรคิวได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ข้างห้องจ่ายยา 

 

ให้บริการฉีดทุกเข็ม ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเข็มกระตุ้นห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 4 เดือน หายจากโควิด อย่างน้อย 3 เดือน

 

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ -โมเดอร์นา" ฟรี ใน กทม. เดือนกันยายน -ตุลาคม 2565

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

เปิด WALK IN ฉีดวัคซีน COVID-19 วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)  อายุ 12 ปี ขึ้นไป และวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)  อายุ 18 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565 วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 - 14.00 น. (พักเที่ยง เวลา 12.00 - 13.00 น.) ติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ยกเว้นวันศุกร์ ฉีดวัคซีนบริเวณริมสระว่ายน้ำโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.หนังสือเดินทางหรือบัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)

เงื่อนไขการฉีด

  • ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 1 - 2 เดือน
  • ฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน
  • ฉีดเข็มที่ 4 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือน
  • ฉีดเข็มที่ 5 ห่างจากเข็มที่ 4 ระยะเวลา 4 เดือน (ถ้าเป็นวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 4 ต้องเว้นระยะห่าง 5 เดือน)
  • กรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 แนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังจากการติดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือน

 

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ -โมเดอร์นา" ฟรี ใน กทม. เดือนกันยายน -ตุลาคม 2565

 

4.อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ฟรี เข็มที่ 3 และ 4 ฟรี จำกัดจำนวน 2,900 โดส 
สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ โดยเปิดจองผ่านแอป QueQ และรับวอล์คอิน (Walk in) เวลา 08.00 - 16.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ตุลาคมนี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน

 

รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์ -โมเดอร์นา" ฟรี ใน กทม. เดือนกันยายน -ตุลาคม 2565