รวมจุดฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65

20 ก.ย. 2565 | 18:00 น.

ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" ฟรี อัพเดทจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดเดือนกันยายน 2565 ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี จันทบุรี และ จ.ชลบุรี คลิกอ่านที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี เข็ม 1, 2, 3, 4, 5, 6 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนโมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม. จังหวัดนนทบุรี จันทบุรี และชลบุรี ดูรายละเอียดการให้บริการแต่ละแห่งได้ที่นี่ 

 

1.ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

เปิดวอล์คอิน (walk in) ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี สำหรับคนไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างด้าว เปิดให้บริการเข็มต่าง ๆ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่ประตู 2 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. 

 

 • เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน โดยไม่มีบริการนัดเข็ม 2
 • เข็มที่ 2 ขึ้นไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยระยะห่างขึ้นกับเข็มก่อนหน้า ดังนี้ 
 • เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 28 วัน
 • เข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน
 • เข็มที่ 4 ขึ้นไป ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน

 

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้ที่จองคิวเข็มที่ 3, 4, 5, 6 วัคซีนไฟเซอร์ ผ่านเครือข่ายมือถือแล้วสามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้

2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส / กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส / ชั้นผิวหนัง

3. วัคซีนที่ได้รับการสนับสนุนมีจำนวนจำกัด

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ของสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อวัคซีนหมด

 

รวมจุดฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นา\" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65

2.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  

ชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1, 2 หรือเข็มกระตุ้นเข็ม 3, 4, 5 เป็นวัคซีน Pfizer ฝาม่วง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เข็ม 5 ห่างจากเข็มล่าสุด 4 เดือน ตามความสมัครใจและตามดุลยพินิจของแพทย์ ในวันที่ 21- 23 และ 26 - 30 กันยายน 2565 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

 

เปิดลงทะเบียนจองผ่านลิงค์ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ฝาม่วง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 2443000 

 

รวมจุดฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นา\" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65

 

3.โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กทม.

เปิด Walk in รับวัคซีน Pfizer และ Moderna ในวันที่ 22, 27 และ 29 กันยายน และวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. ให้บริการวอล์คอิน วันละ 150 คน โดยสามารถรับบัตรคิวได้ที่ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 ข้างห้องจ่ายยา 

ให้บริการฉีดทุกเข็ม ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเข็มกระตุ้นห่างจากเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 4 เดือน หายจากโควิด อย่างน้อย 3 เดือน

 

รวมจุดฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นา\" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65

4.โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม.

เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับประชาชนทั่วไป เข็ม 1, 2, 3, 4, 5 เดือนกันยายน 2565 โดยเปิดฉีดวัคซีนทุกวันศุกร์ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 23 และ 30 กันยายน 2565 เริ่มแจกบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น.

 

เงื่อนไข 

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือ อายุ 12-18 ปีต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
 • หากต้องการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 เว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 90 วัน
 • หากต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 หรือเข็มที่ 5 เว้นระยะห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 120 วัน
 • นำบัตรประชาชนตัวจริงและหลักฐานการฉีดวัคซีนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับบริการ 
 • งดให้บริการวัคซีนเข็ม 1 เด็กอายุ 5-12 ปี   

 

    รวมจุดฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นา\" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65

 

5.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ศูนย์ฉีดวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข เปิดวอล์คอิน ( Walk in) ฉีดไฟเซอร์ ( Pfizer) ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 

หมายเหตุ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 3-4 เดือนหลังเข็มสุดท้าย  

 

รวมจุดฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นา\" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65

 

6.โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

เชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเข้ารับบริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็มที่ 2, 3, 4 ดังนี้

วันที่ 22 กันยายน 2565 

 • เวลา 9.00-10.00 น. ที่ อบต.หนองชิ่ม 
 • เวลา 13.30-15.00 น. ติดต่อที่จุดคัดกรอง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.แหลมสิงห์ 

วันที่  23 กันยายน 2565 

 • เวลา 9.00-10.00 น. ที่ รร.วัดท่าหัวแหวน 
 • เวลา 13.30-15.00 น. ติดต่อที่จุดคัดกรอง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.แหลมสิงห์

 

รวมจุดฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นา\" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65

 

7.โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 

เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน Moderna ฟรี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์วัคซีน moderna จาก บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 2,000 โดส ในวันเสาร์ที่ 24 ก.ย. 65 เวลา 9.00-11.30 น. ณ รพ.วิภารามแหลมฉบัง                                                                                  
เอกสารประกอบ 

 • เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงหรือสำเนาบัตรประชาชน ,พาสปอร์ต
 • ข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีน หมอพร้อม

 

หมายเหตุ

 1. สำหรับท่านที่จะเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง,พาสปอร์ต
 2. กรณีมีประวัติเป็นโควิด 19 ให้เตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์
 3. กรณีเคยได้รับวัคซีนโควิด19 มาก่อนให้เตรียมเอกสารใบรับรองวัคซีนหรือข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีน
 4. ขอให้ทุกท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือ ไลน์หมอพร้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 033-009800

 

รวมจุดฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์-โมเดอร์นา\" ฟรี ใน กทม.และต่างจังหวัดเดือน ก.ย.65