svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศบค. เปิดแผนบริหารวัคซีน หลัง “ยุบศบค.” คนไทยยังได้ฉีดฟรี หรือต้องจ่ายเงิน

23 กันยายน 2565

ศบค. เปิดแผนบริการจัดการวัคซีนโควิด-19 หลัง ยุบศบค. ทางการ และปรับโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมระยะต่อไป ส่วนคนไทยที่อยากฉีดวัคซีนป้องกัน ยังฉีดได้ฟรี หรือต้องจ่ายเงิน หมอทวีศิลป์พร้อมเฉลย

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ ศบค. ชุดใหญ่ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า จากนี้ไปการดูแลจะอยู่ภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า อัตราการป่วยและเสียชีวิตอยู่ที่น้อยกว่า 0.1% ขณะที่อัตราการครองเตียงอยู่ที่ 11-24% โดยจำนวนเตียงที่มีอยู่ในระบบสาธารณสุขปัจจุบันมีอยู่ที่ประมาณ 1 แสนเตียง ถือว่ารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า โครงสร้างการดำเนินงานภายหลังจากสิ้นสุด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำการใช้วัคซีนโควิด-19 จะมีคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ทำหน้าที่ต่อ

 

การบริหารสถานการณ์โควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

 

ส่วนการจัดหาและกระจายวัคซีน จะพิจารณาการดำเนินการผ่านกลไกดังนี้

  • คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 
  • คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และตั้งคณะอนุกรรมการการจัดหาและกระจายวัคซีนภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ทางด้านการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว จะมีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแล้ว 

 

การบริหารวัคซีนโควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

 

“เรื่องของวัคซีนที่หลายคนยังไม่ได้รับการฉีด หรือต้องการได้เข็มต่อไป จะไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะยังอยู่ในส่วนที่ภาครัฐจะยังมีให้ และที่ประชุม ศบค. ยังรับทราบแผนการจัดหาวัคซีนในเดือนตุลาคม 2565 ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอด้วย”