"หมอยง" ชี้คนไทยติดเชื้อโควิดแล้วเกินครึ่งประเทศ

22 ก.ย. 2565 | 01:54 น.

"หมอยง" ชี้คนไทยติดเชื้อโควิดแล้วเกินครึ่งประเทศ พร้อมเดินหน้าศึกษาหาจำนวนที่แท้จริงเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมา 3 ปี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า
 

 

โควิด 19 จำนวนประชากรไทยที่ติดเชื้อไปแล้ว  

 

ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิน 19 เป็นไปอย่างกว้างขวาง ไม่สามารถที่จะบันทึกจำนวนผู้ที่ติดเชื้อที่มีอาการและไม่มีอาการได้ 

 

ยอดผู้ป่วยที่ได้จดแจ้งจะน้อยกว่าความเป็นจริง เพราะมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ 

 

โดยเฉพาะในช่วง โอมิครอน มีการรายงานเฉพาะผู้ที่รับไว้ในโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริง

 

จากการประเมินที่ได้มีการตรวจเลือดของสูงที่ผ่านมา น่าจะมีการติดเชื้อไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร หรือน่าจะอยู่ที่ 60-70 เปอร์เซ็นต์ 
 

การศึกษาหาจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริง กำลังดำเนินการอยู่โดยได้รับทุนวิจัยจากสวรส 

 

จะทำการศึกษาในกลุ่มประชากรตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ 

 

โดยแบ่งกลุ่มต่างๆจำนวน 1200 คน ได้รับความร่วมมือ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สํานักสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 

 

โดยจะเริ่มทำการศึกษาในต้นเดือนตุลาคมนี้ และจะไปย้ายไปในจังหวัดอื่นๆทุกภาคของประเทศไทย 

 

โดยการตรวจเลือดหาร่องรอยการติดเชื้อหรือตรวจ antinucleocaosid และ anti spike IgG 

 

จะทำให้ทราบจํานวนผู้ติดเชื้อ และหรือมีการฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าใด จากภาคสนาม 

 

ระบบภูมิต้านทานต่างๆ จะสอดคล้องกับการป้องกันความรุนแรงของโรค 
เพื่อนำมาใช้ในการวางแผน ในมาตรการการป้องกันโรค covid-19 ของประเทศไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ 

โดยเฉพาะความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

 

ข้อมูลที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ สะท้อนถึงระบาดวิทยาของประเทศไทย 

 

และจะเป็นรายงานแรกของประเทศไทยที่ทำในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ ในการสะท้อนเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึง 3 ปี