svasdssvasds

สธ.เล็งออกประกาศใหม่คุมกัญชาเฉพาะ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ก.ค. 2565 เวลา 5:00 น. 1.6k

สธ.เล็งออกประกาศใหม่คุมกัญชาเฉพาะ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม หลังส่งหนังสือด่วนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมกัญชา 4 กรณี เเล้วขอคืนทบทวนรายละเอียด

กรณีกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือถึง ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการดำเนินคดีกับ ผู้ที่ไม่ได้ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้านั้น หนังสือฉบับนี้เพื่อคุ้มครองผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร

จากที่ได้มีการตรวจสอบหนังสือแล้ว และปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า มีข้อสั่งการให้อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ทบทวนในรายละเอียด ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อไป ทั้งนี้ได้นำหนังสือฉบับดังกล่าวกลับมาพิจารณาอีกครั้ง ทบทวนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

 

นพ.ยงยศ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า เพราะอนุกรรมการกฎหมายตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ได้ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อความสมบูรณ์ในการประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม อาจจะต้องปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนมากขึ้น ใน 4 เรื่อง ประกอบด้วย

  1. ประชาชนที่ใช้กัญชาดูแลสุขภาพ ต้องไม่ได้รับผลกระทบ
  2. ไม่มีผลทางกฎหมายกับความผิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีประกาศฉบับดังกล่าว เพราะกัญชาได้ถูกปลดล็อก
  3. ความชัดเจนของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และไม่มีความผิด
  4. กัญชาเป็นพืชที่มีความสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจและคุณค่าทางการแพทย์

 

“การจะเปิดโอกาสให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม หรือว่าถูกด้อยค่าจากการกระทำ ไม่ควรเกิดขึ้น ทางอนุกรรมการฯ มีความเห็นเบื้องต้นว่า ควรปรับปรุงประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาให้ชัดเจน   เช่น ประกาศให้เฉพาะช่อดอกกัญชา เป็นสมุนไพรควบคุม”

 

ซึ่งจะทำให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชา คือราก ต้น กิ่ง ใบ โดยเฉพาะอย่างร้านอาหาร ผู้ประกอบการที่ใช้ส่วนอื่นที่ไม่ใช่ช่อดอก ที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันก็จะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ และจะมีการกำหนดปริมาณเหมาะสมที่ครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์จากช่อดอกที่ปลูกไว้ใช้ 10 – 20 ต้นได้  ทั้งนี้จะมีการเสนอ คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ ที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิจารณาก่อนเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามต่อไป คาดว่า สัปดาห์หน้าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

 

ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เรื่องดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ระบุว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สธ. จึงขอแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับบุคคล หรือนิติบุคคลใดที่ไม่ดำเนินการตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ไม่ขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา
  • ไม่ขออนุญาตส่งออกกัญชา
  • ไม่ขออนุญาตจำหน่ายกัญชา
  • ไม่ขออนุญาตแปรรูปกัญชาเพื่อการค้า

 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมุนไพร และการใช้ประโยชน์พืชกัญชาทางการแพทย์ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565

 

สธ.เล็งออกประกาศใหม่คุมกัญชาเฉพาะ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม

สธ.เล็งออกประกาศใหม่คุมกัญชาเฉพาะ “ช่อดอกกัญชา” เป็นสมุนไพรควบคุม

จากนั้น พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ได้รับทราบหนังสือดังกล่าวแล้ว ซึ่งทาง ตร.จะร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแพทย์แผนไทย ดำเนินตามหนังสือที่แจ้งมา 

"เรื่องนี้ทางเราจะได้ปรึกษาหารือทางฝ่ายกฎหมาย หารือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงค์ไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็นคนควบคุมการปฎิบัติ เพื่อดำเนินการต่อไป" 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด