รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี รพ.รัฐ-เอกชน ทั่วกทม.กว่า 100 แห่ง สแกนเช็คที่นี่

30 มิ.ย. 2565 | 22:00 น.

กทม. รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรีทั้งโรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชนทั่วกรุงเทพกว่า 100 แห่ง เพียงแค่สแกน QR Code ตรวจสอบสถานที่ พร้อมช่องทางเพื่อเข้ารับบริการได้ที่นี่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ชวนคนกรุงเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดฟรี ได้ที่โรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชนทั่ว กทม. รวมกว่า 100 แห่ง โดยประชาชนที่สนใจในเขตพื้นที่ต่าง ๆ สามารถตรวจสอบรายละเอียดของสถานที่ วันเวลา เพื่อเข้ารับบริการได้ในจุดบริการใกล้บ้านเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ โรงพยาลและวิธีการจองฉีดวัคซีน ได้จากภาพที่ปรากฎเพื่อเลือกเข้ารับบริการได้ทันที 

 

ตัวอย่างรายชื่อและช่องทางขอรับวัคซีนของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในกทม.

1.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท คลิกอ่านที่นี่

2.โรงพยาบาลกลาง คลิกอ่านที่นี่

3.โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง คลิกอ่านที่นี่

4.โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท 2 คลิกอ่านที่นี่

5.โรงพยาบาลครู คลิกอ่านที่นี่

6.โรงพยาบาลคลองตัน คลิกอ่านที่นี่

7.โรงพยาบาลคลองสามวา คลิกอ่านที่นี่

8.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย คลิกอ่านที่นี่

9.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คลิกอ่านที่นี่

10.โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม คลิกอ่านที่นี่

11.โรงพยาบาลตากสิน คลิกอ่านที่นี่

12.โรงพยาบาลตำรวจ คลิกอ่านที่นี่

13.โรงพยาบาลทหารผ่านศึกษา คลิกอ่านที่นี่

14.โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ คลิกอ่านที่นี่

15.โรงพยาบาลทหารอากาศสีกัน กรุงเทพมหานคร คลิกอ่านที่นี่

16.โรงพยาบาลธนบุรี คลิกอ่านที่นี่

17.โรงพยาบาลธนบุรี 2 คลิกอ่านที่นี่

18.โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง คลิกอ่านที่นี่

19.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คลิกอ่านที่นี่

20.โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ คลิกอ่านที่นี่

21.โรงพยาบาลราชวิถี คลิกอ่านที่นี่

22.โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยามหิดล คลิกอ่านที่นี่

23.โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร คลิกอ่านที่นี่

24.โรงพยาบาลเลิดสิน คลิกอ่านที่นี่

25.โรงพยาบาลศิริราช คลิกอ่านที่นี่

26.โรงพยาบาลหัวเฉียว คลิกอ่านที่นี่

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กทม. ที่โทร. 0 2203 2883 

 

รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี รพ.รัฐ-เอกชน ทั่วกทม.กว่า 100 แห่ง สแกนเช็คที่นี่

ที่มา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์