svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"วัคซีนโมเดอร์นา"ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

28 มิถุนายน 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ที่ได้รับจัดสรรมาใน รอบเดือนมิ.ย. จะให้บริการจนถึงวันเสาร์ที่ 2 ก.ค.65 ดูเงื่อนไขได้ที่นี่

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ที่ได้รับจัดสรรมาในรอบเดือนมิถุนายนนั้น ศูนย์ฯจะให้บริการจนถึงวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 ก.ค. ท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว ในระบบและนอกระบบ เข็ม 1,2,3 และตั้งแต่เข็มที่ 4 ขึ้นไปตามความสมัครใจ

สามารถ Walk in รับบริการ วัคซีนโมเดอร์นา โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ที่ประตู 1 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

 

หากได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบใหม่ จะเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

 

"วัคซีนโมเดอร์นา"ฟรี ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

หมายเหตุ

 

1. สำหรับผู้ที่จองคิว/มีนัด เข็มที่ 3,4 วัคซีนไฟเซอร์แล้ว

สามารถแจ้งความประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเปลี่ยนเป็นวัคซีนโมเดอร์นาได้ที่ประตู 1

 

2. เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโดส / กล้ามเนื้อครึ่งโดส / ชั้นผิวหนัง

 

3. เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

วัคซีนไฟเซอร์/แอสตร้าเซเนก้า/ซิโนแวค

จะยังคงให้บริการต่อไปตลอดเดือนกรกฎาคม

 

วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีม่วง

  • สำหรับผู้มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
  • รับบริการได้ที่ ประตู 2

 

วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม

  • สำหรับผู้มีอายุ 5-11 ปี
  • รับบริการได้ที่ ประตู 3

 

วัคซีนแอสตร้าเซเนก้าและซิโนแวค

  • รับบริการได้ที่ ประตู 2

 

ที่มา : CVC กลางบางซื่อ