ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน พกปืนเถื่อนเป็นเรื่องผิดกฎหมายยังไง ?

16 ก.ย. 2565 | 08:30 น.

ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน พกปืนเถื่อน ผิดกฎหมายเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างไร หลังเกิดเด็กนักเรียนนำปืนไทยประดิษฐ์ยิงเพื่อนเสียชีวิต

สิ้นเสียงปืน ร่างเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายวัย 15 ปี โรงเรียนแห่งหนึ่งใน ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยปอเต็กตึ๊งเร่งปั้มหัวใจ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา

 

เราคงได้ยินการสูญเสียที่เกิดจากการใช้อาวุธปืนก่ออาชญากรรมไม่เว้นแต่ละวัน ขณะที่ปืนเถื่อนที่ใช้ก่อเหตุก็หาได้ง่าย จึงทำให้อาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  เห็นได้จากข้อมูลการสืบสวนเคสนี้ที่ระบุว่า เด็กมัธยมได้นำเอาปืนไทยประดิษฐ์ .38 มายิงเพื่อนที่มีปัญหาซึ่งกันจนเสียชีวิต และให้การสารภาพว่าได้ขโมยปืนมาจากพระที่สนิทสนมกัน

ปืนเถื่อน คือ ปืนที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทำให้อาวุธปืนนั้นต้องถูกยกเลิกทะเบียน หรือเครื่องหมายทะเบียนถูกลบแก้ไข ฯลฯ แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ปืนยี่ห้อดังที่มีการผลิตจากบริษัทต่างประเทศ ถูกลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย

 

โดยไม่มีการเสียภาษีหรือใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปืนเถื่อนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย หรือเรียกกันว่า ปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้กระสุนขนาด 9 มิลลิเมตร และขนาด .38 ยังรวมถึงปืนที่มีทะเบียน แต่ถูกโจรกรรม ลบทะเบียน

ในประเทศไทยนั้น มี พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490  โดยเฉพาะมาตรา 7 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 วรรคสอง

 

ถ้าการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือเป็นกรณีที่มีเครื่องกระสุนปืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

หมายความว่า พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ว่ามีอัตราโทษที่ร้ายแรงถึงขั้นจำคุก ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปราบปราม สืบสวนสอบสวนและจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายมาโดยตลอดไปแล้วหลายราย

 

การขออนุญาต

  • ประชาชนจะมีและใช้อาวุธปืนต้องขออนุญาตต่อนายทะเบียน สำหรับคนที่มีภูมิลำเนา อยู่ในกรุงเทพฯยื่นคำร้องขอที่กองทะเบียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นคำร้องขอต่อนายอำเภอท้องที่

 

การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนต้องขอเพื่อ

  • ป้องกันตัวหรือทรัพยสสินของตน
  • สำหรับใช้ในการกีฬาหรือล่าสัตว์

 

การพกพาอาวุธปืน

  • กฎหมายห้ามมิให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและร่งด่วนตามสมววร แก่พฤติการ เช่น ถือปืนติดตามวนร้าย หรือไฟไหม้บ้านต้องขนของแะะปีนหนีออกจากบ้าน หรือ ต้องพกปืนเพื่อป้องกันตัว
  • กฎหมายห้ามเด็ดขาดมิให้พกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพหรือการอื่นใด หมายความว่า ถึงแม้จะมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็ตาม ก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชน ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อการดังกล่าว
  • กฎหมายไม่ห้ามสำหรับเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ทหารและตำรวจจึงอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ หรือประชาชนผู้ได้รับมอบหมาย ให้มีหรือใช้อาวุธปืน ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการ และมีเหตุจำเป็นต้องมีและใช้อาวุธปืน ในการนั้นสำหรับผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตให้พกพาในกรุงเทพฯ หรือ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในต่างจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด