เปิดโทษ กฎหมายจราจรใหม่ 5 กันยายน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเสียค่าปรับกี่บาท

04 ก.ย. 2565 | 13:40 น.

กฎหมายจราจรใหม่บังคับใช้ 5 กันยายนนี้ ตำรวจ แจงชัด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยต้องเสียค่าปรับเท่าไร กรณีนั่งแคปกระบะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ก.ย.2565 นี้ หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยนั่นก็คือ กรณีไม่คาดเข็มขัดนิรภัย สำหรับเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แจงเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ ว่าด้วยการรัดเข็มขัดนิรภัยที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นี้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

รถที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ สำหรับรถกระบะ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้า ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย  

ส่วนรถกระบะสองตอน (4 ประตู) ผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย หากฝ่าฝืนไม่รัดเข็มขัด ตามกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

สำหรับผู้โดยสารที่นั่งบริเวณแคปรถกระบะหรือนั่งท้ายกระบะ "สามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัย แต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัย" 

 

ส่วนประกาศกำหนดจำนวนผู้โดยสารนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ กรณีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือ คาร์ซีท ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 5 กันยายน 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณากำหนดมาตรฐาน ลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัย และวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้ เพื่อจัดทำประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายใน 4 ธันวาคม 2565

 

เปิดโทษ กฎหมายจราจรใหม่ 5 กันยายน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเสียค่าปรับกี่บาท