มีผลแล้ว! กฎหมายจราจรใหม่ เมาแล้วขับมีโทษอย่างไร

05 กันยายน 2565

มีผลแล้ว! กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มโทษเมาแล้วขับ ทำผิดครั้งแรก ทำผิดซ้ำซาก มีโทษหนักอย่างไรบ้าง เช็คที่นี่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำผิดซ้ำข้อหา เมาแล้วขับ  

  • กรณีทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
  • หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรก เพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ 50,000 – 100,000.-บาท  

 

ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ (มาตรา 160 ตรี/1 และมาตรา 160 ตรี/3)

 

มีผลแล้ว! กฎหมายจราจรใหม่ เมาแล้วขับมีโทษอย่างไร