ข่าวดี! ปลูกฝีไข้ทรพิษกัน "ฝีดาษลิง" ได้ ภูมิอยู่นาน 88 ปี

08 ส.ค. 2565 | 09:26 น.

ข่าวดี! ปลูกฝีไข้ทรพิษกัน "ฝีดาษลิง" ได้ ภูมิอยู่นาน 88 ปี หมอธีระวัฒน์เผยโพสต์จากหมอ judd chontavat ระบุไม่ขึ้นกับจำนวนครั้งที่ฉีดวัคซีนกระตุ้น

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (หมอธีระวัฒน์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว (ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha)โดยมีข้อความว่า

 

(จากคุณหมอ judd chontavat)

 

คนปลูกฝีกันไข้ทรพิษ กันฝีดาษลิงได้ ภูมิอยู่นาน 88 ปี

 

ข้อมูลนี้น่าสนใจมาก เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันจากการปลูกฝี (Immunity from smallpox vaccine) ใน Am J Med (American journal of medicine) ปี 2008 

 

ทำการวัดระดับภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษ (Vaccinua IgG) 

 

และความสามารถในการป้องกันโรค (neutralizing Ab titer, NAb) ในประชากร 246 คน 

โดย 209 คนเคยได้รับการฉีดวัคซีนฝีดาษอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อ 13-88 ปี

 

โดยเจาะเลือดเก็บไว้ตรวจเป็นระยะมาก่อน

 

8 คนมีประวัติเป็นฝีดาษตอนเด็ก

 

29 คนไม่มีทั้งประวัติการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนฝีดาษ

 

ปลูกฝีไข้ทรพิษกัน "ฝีดาษลิง" ได้ ภูมิอยู่นาน 88 ปี

 

พบว่าระดับภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษไม่ลดลงแม้ในกลุ่มได้รับวัคซีนมาแล้ว 88 ปี รวมถึงระดับ NAb

 

และพบว่า titer ของระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการติดเชื้อฝีดาษได้คือ 32 

 

ซึ่งมีคนไข้มากกว่า 97% ที่มีระดับภูมิคุ้มกันระดับนี้

 

สรุปคือจากการศึกษานี้พบว่า ส่วนใหญ่คนที่เคยปลูกฝีสามารถมีระดับภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคฝีดาษได้นานถึง 88 ปี 
 

โดยไม่ขึ้นกับจำนวนครั้งที่ฉีดวัคซีนกระตุ้น 

 

เพราะคนที่ได้รับวัคซีนกระตุ้นก็ไม่ได้มีระดับภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าคนที่ฉีดเพียงครั้งเดียวอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

Link บทความ
https://www.amjmed.com/art.../S0002-9343(08)00840-1/fulltext

 

ข่าวดีคนฉีดวัคซีน ฝีดาษ กัน ฝีดาษลิงได้