เชื้อ "ฝีดาษลิง" อยู่ได้นานแค่ไหน ทนต่อความร้อนได้หรือไม่ เช็คเลย

01 สิงหาคม 2565

เชื้อ "ฝีดาษลิง" อยู่ได้นานแค่ไหน ทนต่อความร้อนได้หรือไม่ เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ ดร.อนันต์เผยข้อมูลจากบทความที่ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี 2007 ในตำรา Poxviruses

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์ และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โพสต์เฟสบุ๊กส่วนตัว (Anan Jongkaewwattana)โดยมีข้อความระบุว่า 

 

ข้อมูลเรื่องความสามารถของไวรัสฝีดาษลิงในการคงสภาพในสิ่งแวดล้อมยังไม่มีออกมาโดยตรง  

 

แต่ข้อมูลของไวรัสตระกูล Poxvirus ที่หน่วยงานสาธารณสุขในต่างประเทศนิยมใช้อ้างอิงกัน

 

จะมาจากบทความที่ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี 2007 ในตำรา Poxviruses

 

ในเอกสารดังกล่าวได้ระบุเรื่องของคุณสมบัติของไวรัสในการคงทนต่อสภาวะแวดล้อมพอสรุปสาระสำคัญคร่าวๆได้ว่า

 

  • 1. ไวรัส Poxvirus ทนต่อสภาวะที่ปราศจากความชื้นได้ดี ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแห้งๆติดอยู่บนของใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว ได้ดี และ นาน (ในบทความใช้คำว่าระดับเป็นปี)
  • ไวรัสอยู่ในช่วงอุณหภูมิห้องได้ดี และยิ่งอุณหภูมิที่เย็นๆจะมีปัจจัยเอื้อให้ไวรัสอยู่ในสภาวะที่คงทนยิ่งขึ้น ไวรัสอยู่ได้ที่อุณหภูมิ 4 องศาในตู้เย็นได้นานถึง 35 สัปดาห์โดยไม่เสียสภาพการติดเชื้อเลย 

 

เชื้อ "ฝีดาษลิง" อยู่ได้นานแค่ไหน ทนต่อความร้อนได้หรือไม่

 

  • ไวรัสที่ออกมาจากผู้ป่วยโดยตรง คือ มากับเซลล์หรือสารคัดหลั่งมีแนวโน้มที่มีความคงทนสูงกว่าไวรัสที่แยกมาจากเซลล์ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ 

 

  • เทียบกับไวรัสโดยทั่วไป Poxvirus ทนต่อความร้อนได้ดีกว่า คุณสมบัติการทนต่อความร้อนอาจแตกต่างกันไปในไวรัสแต่ละประเภท และ เป็นไปได้ว่า การสัมผัสกับความร้อนสูง เช่น น้ำร้อนจัด เป็นเวลาที่ไม่นานเพียงพออาจไม่สามารถทำลายไวรัสได้ทั้งหมด

สารเคมีอะไรจัดการกับไวรัสได้อยู่ในตาราง  เน้นที่ระยะเวลาที่ใช้สัมผัมเชื้อด้วย เช่น แอลกอฮอร์ต้องอย่างน้อย 10 นาที