อัพเดทวันหยุด 2565 เช็คเลยครึ่งปีหลังราชการ-ธนาคารหยุดตรงกับวันไหนบ้าง

08 มิ.ย. 2565 | 11:30 น.

กางปฏิทินตรวจสอบวันหยุด 2565 เช็คเลยครึ่งปีหลัง มีวันหยุดอีกกี่วัน เป็นวันหยุดราชการ - วันหยุดธนาคาร -วันหยุดยาว พร้อมอัพเดทวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ จะตรงกับวันที่เท่าไร เตรียมปากกามาวงเลย!

ก้าวเข้าสู่เดือน 6 ของปี หรือเดือนมิถุนายน 2565 อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็จะเข้าสู่เดือน 7 หรือก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังแบบเต็มตัว งานนี้ใครหลายคนที่กำลังมองหาวันหยุด ก็มารวมกันที่ตรงนี้ เพราะ"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมวันหยุดที่เหลือของปี 2565 ว่าเหลืออีกกี่วัน เป็นวันอะไร ราชการ หรือธนาคารสถาบันการเงินต่างๆจะได้หยุดหรือไม่


วันหยุดราชการตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ธ.ค. 65 (ตามประกาศของครม.) 


เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

เดือนกรกฎาคม 2565  

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา 
 • *วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
   

 

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

 

เดือนตุลาคม 2565 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช )

 
เดือนธันวาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )
 • *วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี 

วันหยุด2565 วันหยุดราชการมีวันไหนบ้าง
 

วันหยุดธนาคาร ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ธ.ค. 65 (ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 

เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

เดือนกรกฎาคม 2565 

 • วันพุธที่  13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 
เดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดเพิ่มเติม
 • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 

 
เดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 

 

 

วันหยุดธนาคาร -สถาบันการเงินปี 2565

วันหยุดเพิ่มเติม ธนาคารปี 2565

 

 

นอกเหนือจากรวบรวมวันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคารที่เหลือของปีนี้มานำเสนอ วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"ยังได้มัดรวมวันหยุดยาวของเดือนต่างๆมานำเสนอ เผื่อใครเตรียมตัวจะออกเดินทางท่องเที่ยว หรือ กลับภูมิลำเนา ก็สามารถวางแผนกันยาวๆได้เลย 


เดือนมิถุนายน 2565 มีวันหยุดยาว 1 ช่วง ได้แก่

 • เดือนนี้มีวันหยุดยาวได้แก่ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ - อาทิตย์ ก็ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน

 

เดือนกรกฎาคม 2565  มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ได้แก่

 • เดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุด 9 วัน โดยแบ่งออกเป็นช่วงแรกคือ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเข้าพรรษา และในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 5 วันติด (วันพุธ 13 -อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2565) 

 
 

 • ต่อมาปลายเดือนมีวันหยุดยาวกันต่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาครัฐประกาศให้วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันติด (วันพฤหัสบดี 28 - วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565)


เดือนสิงหาคม 2565  มีวันหยุดยาว 1 ช่วง ได้แก่

 • เดือนนี้ มีวันหยุดในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ เมื่อรวมกับวันหยุดสัปดาห์เสาร์ที่ 13  - อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม2565 ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน 


เดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ได้แก่

 • เดือนนี้มีวันหยุด 7 วัน เริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรัฐประกาศให้วันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันติด (วันพฤหัสบดี 13 -วันอาทิตย์ 16  ตุลาคม 2565)

 
 

 • ต่อมาในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ) เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน
   

 

เดือนธันวาคม 2565 มีวันหยุดยาว 3 ช่วง ได้แก่

 • เดือนธันวาคม มีวันหยุดเริ่มที่ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน (วันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 )

 

 • ต่อมาในวันวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุด 3 วัน (วันเสาร์ที่ 10 -วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565)

 
 

 • ช่วงส่งท้ายปลายปี รัฐได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 และในวันวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี และเมื่อรวมกับวันหยุดปีใหม่คือวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ซึงเป็นวันหยุดชดเชยปีใหม่ 2566 ส่งผลให้ช่วงส่งท้ายปีมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน 
   

วันหยุดยาวปี 2565