วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565 มีวันหยุดราชการกี่วัน วันไหนบ้าง อัพเดทล่าสุด 

26 มิ.ย. 2565 | 10:20 น.

กางปฏิทินเช็ควันหยุดเดือนสิงหาคม 2565 ราชการมีวันหยุดกี่วัน วันไหนบ้าง พร้อมอัพเดทวันสำคัญทั้งหมดได้ที่นี่

หลังจากผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งมีวันหยุดมากที่สุดถึง 15 วัน วันนี้เราพาไปมาสำรวจเดือนสิงหาคมปีนี้กันว่า ในเดือนนี้เราจะได้หยุดยาว มีวันหยุดต่อเนื่อง ได้หยุดพักยาวๆ กันอีกหรือไม่ และถ้าหยุดเราจะได้หยุดกันกี่วัน ไปหาคำตอบกันเลย 

 

วันหยุดราชการในเดือนสิงหาคม 2565 มีเพียงวันเดียว นั่นก็คือ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็น วันแม่แห่งชาติ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตรงกับ วันสารทจีน วันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม 2565 

1 สิงหาคม 2565 

  • วันสตรีไทย 

จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ
 
 

4 สิงหาคม 2565

  • วันสื่อสารแห่งชาติ  

วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมไปรษณีย์และกรมโทรเลข ขึ้นในประเทศไทย

 

7 สิงหาคม 2565 

  • วันรพี

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

12 สิงหาคม 2565 

  • วันแม่แห่งชาติ  (วันหยุดราชการ) วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2565 

  • วันสารทจีน วันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

 

16 สิงหาคม 2565

  • วันสันติภาพไทย เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทย ที่ได้กระทำในระหว่างที่ประเทศชาติอยู่ในช่วงวิกฤติ

 

18 สิงหาคม 2565

  • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 

26 สิงหาคม 2565

  • วันสุนัขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 หรือปี 2004 โดย คอลลีน เพจ (Colleen Paige) ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง