เตรียมขยายสวนสิริภิรมย์ระยะที่ 2 เพิ่มพื้นที่สีเขียว-ลานออกกำลังกาย

25 มิ.ย. 2565 | 13:10 น.

กรุงเทพมหานครเตรียมขยาย"สวนสิริภิรมย์"ระยะที่ 2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลานออกกำลังกายฝั่งกรุงเทพตะวันออก

วันที่ 25 มิ.ย.65 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สวนสิริภิรมย์ (สวนสาธารณะบึงลำไผ่) ซอยประชาร่วมใจ 7 เขตมีนบุรี ติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสิริภิรมย์ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นโครงการในระยะที่ 2 ให้เป็นสวนสาธารณะเชื่อมต่อกันทั้ง 2 ฝั่ง สวนสิริภิรมย์สามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ ซอยประชาร่วมใจ 5 และซอยประชาร่วมใจ 7

 

ปัจจุบันทางเข้าบริเวณซอยประชาร่วมใจ 5 ได้ชำรุดเสียหาย โดยได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงานเขตมีนบุรี ดำเนินการปรับปรุงโดยหาแนวทางยกระดับถนนให้สูงขึ้นอีก 50 ซม. พร้อมวางท่อระบายน้ำตลอดแนวถนน

ส่วนสำนักงานเขตมีนบุรีและคลองสามวา พูดคุยสร้างความเข้าใจกับผู้บุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์บึงลำไผ่ ให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมในการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ พร้อมทั้งได้จัดหาที่ดินไว้ให้ใหม่ ด้านสำนักสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาดทางเดิน-วิ่ง และพื้นที่โดยรอบให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการอย่างรื่นรมย์มีความสุขสมดั่งชื่อสวนดังกล่าว มีพื้นที่ออกกำลังกาย แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เชื่อมโยงกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านมิติสิ่งแวดล้อมดีและสุขภาพดี

 

ทั้งนี้ ที่ดินสาธารณประโยชน์บึงลำไผ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 78 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา แบ่งออกเป็น ด้านตะวันออกอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวา พื้นที่ 32 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นสวนสิริภิรมย์ (สวนสาธารณะบึงลำไผ่) ด้านตะวันตกอยู่ในพื้นที่เขตมีนบุรี พื้นที่ 46 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา พื้นที่ดังกล่าวมีผู้บุกรุก 30 ราย ที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขที่อยู่อาศัยของผู้บุกรุกที่สาธารณะบึงลำไผ่ ระดับเขต โดยได้พิจารณาจัดรูปที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา อย่างไรก็ตาม สำนักสิ่งแวดล้อมมีโครงการในระยะที่ 2 เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านตะวันตกให้เป็นสวนสาธารณะต่อไป

สำหรับสวนสิริภิรมย์ (สวนสาธารณะบึงลำไผ่) ตั้งอยู่บริเวณถนนประชาร่วมใจ ซอยประชาร่วมใจ 7 เขตมีนบุรี เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์มีลักษณะเป็นคลองผ่ากลาง สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะสำหรับทุกคนในครอบครัว แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 สวนสิริภิรมย์ มีความหมายว่า สวนที่มีแต่ความรื่นรมย์และความเจริญ โดยภายในสวนได้ออกแบบก่อสร้างในแนวคิดสวนอเนกประสงค์ที่ผสมผสานความเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ห้องเรียนธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สวนพันธุ์ไม้เหมือนที่แตกต่าง โดยจัดแสดงพันธุ์ไม้คู่เหมือน ที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่แท้จริงแล้วเป็นพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกัน อาทิ ชัยพฤกษ์-ราชพฤกษ์ อินทนิลน้ำ-อินทนิลบก สวนพันธุ์ไม้เกียรติประวัติของไทย อาทิ มหาพรหมราชินี กาญจนิการ์ และสวนรวบรวมพันธุ์ไผ่ชนิดต่าง ๆ อาทิ ไผ่ดำ ไผ่เหลือง

 

นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ออกกำลังกาย อาทิ ทางเดิน-วิ่ง ระยะทาง 1,030 เมตร และทางจักรยาน ระยะทาง 1,130 เมตร ลักษณะเป็นเส้นทางคู่ขนานแบ่งกั้นด้วยไม้พุ่ม อยู่ภายใต้อุโมงค์ต้นไม้ใหญ่ช่วยเพิ่มความร่มรื่น ลานออกกำลังกายอเนกประสงค์ สวนสุขภาพ และสถานีออกกำลังกายกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น เวทีกลางแจ้ง ศาลาพักผ่อน 1-4 ศาลาประชาคม ลานพักผ่อนริมน้ำ ทางเดินสันเขื่อน บันไดท่าน้ำ ห้องสุขาสาธารณะ และลานจอดรถ รวมทั้งยังมีพื้นที่สำหรับเด็กเล็ก เพื่อการเรียนรู้กิจกรรมนักสำรวจน้อย ทางจักรยานสำหรับเด็กเล็ก พื้นที่นั่งพักผ่อนริมน้ำ และใช้เวลาว่างร่วมกันในครอบครัว