กทม.เร่งปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในสวน

25 มิ.ย. 2565 | 09:12 น.

กทม. เร่งปรับปรุงห้องน้ำ ไฟส่องสว่าง ลงพื้นที่สวนใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดถนนพระราม 9 เขตสวนหลวง เน้นความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้ใช้บริการ

(25 มิ.ย. 65) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สวนใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดถนนพระราม 9 เขตสวนหลวง โดยมี นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตสวนหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

กทม.เร่งปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในสวน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ทำสัญญาขอใช้ที่ดินในเขตทางพิเศษศรีรัช บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสวนสาธารณะและลานกีฬา สัญญาระยะ 5 ปี เริ่มสัญญาปีพ.ศ. 2551 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการต่อสัญญาใช้พื้นที่ปีพ.ศ. 2562-2567 สวนใต้ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ตัดถนนพระราม 9 มีพื้นที่ 70 ไร่

 

แบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซน 1 พื้นที่ 24 ไร่ โซน 2 พื้นที่ 19 ไร่ โซน 3 พื้นที่ 10 ไร่ และโซน 4 พื้นที่ 17 ไร่ โดยปรับปรุงเป็นพื้นที่สีเขียว รูปแบบสวนป่า ปลูกต้นไม้ใหญ่ มีลานกีฬา 3 ลาน เฉพาะโซน 1, 2, 4 ห้องสุขาสาธารณะ 2 หลัง แต่ละหลังประกอบด้วย สุขาชาย 3 ห้อง สุขาหญิง 4 ห้อง สุขาผู้พิการ 1 ห้อง ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง เส้นทางเดิน-วิ่งแยก

กทม.เร่งปรับปรุงห้องน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในสวน

3 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 ระยะ 500 เมตร โซนที่ 2 ระยะ 350 เมตร โซนที่ 3 ระยะ 420 เมตร ปัจจุบันห้องสุขาสาธารณะมีสภาพทรุดโทรม อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสวนป่าไม่มีรั้ว จึงไม่มีเวลาเปิด-ปิดบริการ ไม่มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จึงยากต่อการรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานสำนักงานเขตสวนหลวง พิจารณาประมาณราคาในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องสุขาผู้สูงอายุและผู้พิการให้พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดทำรั้วบริเวณโดยรอบ

 

นอกจากนี้ให้สำรวจแนวท่อระบายน้ำว่ามีความลาดเอียงให้น้ำไหลลงสู่ท่อที่เชื่อมต่อด้านถนนศรีนครินทร์หรือไม่ รวมถึงหาแนวทางจัดทำบ่อพักและวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ