ย้ำอีกรอบ! กทม. ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้น ก.ค.

25 มิ.ย. 2565 | 05:48 น.

กทม. แจ้งอีกรอบ ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากภายในเดือน มิถุนายน เป็นภายในเดือน กรกฎาคม 2565

ข่าวดีของคนกรุงเทพมหานคร มีการขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน มิถุนายน เป็นภายในเดือน กรกฎาคม 2565 ใครที่ยังไม่ได้ไปชำระภาษีอย่าลืมไปชำระให้เรียบร้อย

ย้ำอีกรอบ! กทม. ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึงสิ้น ก.ค.

สำหรับขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.ทางสำนักงานเขตจะส่งใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษี

2. ผู้เสียภาษีนำใบแจ้งการประเมินภาษีไปชำระเงินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้   สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ ชำระที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ ชำระผ่านทางธนาคาร หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็คธนาคาร หรือเช็คที่ธนาคารรับรอง

กรณีที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกินระยะเวลาที่กำหนด สามารถชำระได้ที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่เท่านั้น