กทม.เร่งก่อสร้างถนน6เลน หมื่นล้าน 15กิโล เชื่อมศิริราชทะลุพุทธมณฑสาย4 ปี68

24 มิ.ย. 2565 | 11:19 น.

กทม.เร่งสร้างถนนหมื่นล้าน บูมฝั่งธนฯ โครงการพรานนก – พุทธมณฑลสาย4  ยาว15กิโล ลากเส้นทางเชื่อมจากโรงพยาบาลศิริราชวิ่งทะลุนครปฐม  เหลืองานก่อสร้าง อีก 2 ช่วง หลังเปิดใช้เส้นทาง ไปบางส่วนแล้ว จากแยกไปฉาย-พุทธมณฑลสาย2

 

จากปัญหาจราจรคับคั่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดก่อสร้างและขยายเส้นทางใหม่นอกจากโครงข่ายรถไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เนื่องจากมีคนจำนวนมากนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการสัญจรและมีปริมาณสูงขึ้นขณะการลงทุนโครงการภาครัฐต้องอาศัยเวลา

 

 

 

ทั้งรองบประมาณ ปัญหาการเวนคืน รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 2-3ปี บางโครงการนานกว่า10ปี แต่กว่าจะเปิดใช้เส้นทางใหม่  แบ่งเบาจราจรในเส้นทางหลัก กลับกลายเป็นว่ามีรถยนต์เกิดขึ้นใหม่เข้ามาเติมในท้องถนนจนเกิดการติดขัดขึ้น

 

ทั้งที่ เริ่มเปิดใช้เส้นทางไม่นาน แต่ในทางกลับกัน การขยายโครงข่ายถนนเส้นใหม่ จะเกิดความเจริญกระจายเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ร้านอาหาร ศูนย์บริการขายรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง อีกทั้งยังทำให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น

 

 

อย่างไรก็ตาม มีโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ ของกรุงเทพมหานคร (กทม.)  ที่น่าจับตา และเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร ย่านฝั่งธนบุรี ถึงจังหวัดนครปฐม

 

ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 (ถนนพระเทพตัดใหม่) ระยะทาง  15.2 กิโลเมตรขนาด 4-6ช่องจราจร  มูลค่าก่อสร้าง ทั้ง4 ช่วง เกือบ 6,000  ล้านบาท

 

เมื่อรวมค่าเวนคืนแล้วประมาณกว่า10,000ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการพรานนก-พุทธมณฑลสาย4 เป็นเส้นทางที่ต่อขยายมาจากถนนพรานนก มีจุดเริ่มต้นจากสามแยกไฟฉาย โรงพยาบาลศิริราช  ไปบรรจบถนนพุทธมณฑล สาย 4  จังหวัดนครปฐม

 

ชาวบ้านเรียกกันว่า ถนนพระเทพ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเดินทาง ระบายความคับคั่งของการจราจรบนถนนบรมราชชนนี รวมทั้งสร้างความเจริญเพิ่มขึ้นในย่านฝั่งธนบุรี ของกทม.กระจายไปยังจังหวัดนครปฐมและพื้นที่เกี่ยวเนื่องได้เป็นอย่างดี

กทม.เร่งก่อสร้างถนน6เลน หมื่นล้าน 15กิโล เชื่อมศิริราชทะลุพุทธมณฑสาย4 ปี68

 

 

ปัจจุบันโครงการ ดังกล่าว ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้งานแล้วในช่วงที่ 1-2 คือจากแยกไฟฉายถึงถนนพุทธมณฑลสาย 2 ส่วนที่เหลือในช่วงพุทธมณฑลสาย 2 ถึงพุทธมณฑลสาย 3 ดำเนินการก่อสร้าง ส่วนพุทธมลฑลสาย 3-พุทธมณพลสาย4 คาดว่าก่อสร้างได้ ภายในปี 2565 เปิดการจราจรทั้งเส้นทางในปี2568

 

 

แหล่งข่าวจาก กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย ว่า โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซึ่งเป็นทางต่างระดับระยะทาง 1.67 กิโลเมตร เปิดการจราจรเมื่อเดือนมิถุนายน  2564

 

มีบริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างวงเงิน 1,135 ล้านบาท ที่ผ่านมาการก่อสร้างมีความล่าช้า ไปจากสัญญา ที่เดิม มีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 13 กันยายน 2563 หลังเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561

 

 

สำหรับโครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย 2  (ช่วง2)เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4  แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนกาญจนาภิเษก ความยาว 7.13  กิโลเมตร เปิดใช้เส้นทางเมื่อปี 2559

 

 

ช่วงที่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 2-ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร  อยู่ระหว่างก่อสร้างมีกลุ่มกิจการร่วมค้าเอสซีพี (สามประสิทธิ์และประยูรชัย) ได้งาน วงเงิน 2,403 ล้านบาท

 

 

และ ช่วงที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 3-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อเวนคืนและก่อสร้างในปี 2565 วงเงิน 1,300 ล้านบาทยังไม่รวมงานระบบไฟฟ้าและประปา หากได้รับอนุมัติจะใช้เวลาสร้าง 720 วันทั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นโครงข่ายใหม่ที่เชื่อมจากศิริราชถึง จังหวัดนครปฐมและเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

 

สาเหตุของความล่าช้า เกิดจากกรุงเทพมหานครถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ตรวจสอบ16โครงการก่อสร้างถนนฮั้วประมูลที่มีมูลค่า20,000ล้านบาท เมื่อปี2549  ทำให้โครงการก่อสร้างถนนและทางแยกหลายโครงการต้องยกเลิกการประมูลไป รวมทั้งถนนพรานนกตัดใหม่เนื่องจากใช้งบประมาณที่สูง

 

 

ทั้งนี้ โครงการพรานนก-พุทธมณพสาย4 หากก่อสร้างเสร็จทั้งโครงการจะเชื่อมการเดินทางจากโรงพยาบาลศิริรราชไปจนถึงพุทธมณฑลสาย4จังหวัดนครปฐมร่นระยะเวลาเดินทางลงได้อย่างมากอีกทั้งสองข้างทางจะเต็มไปด้วยโครงการบ้านจัดสรร !!!