คพ. เตรียมดำเนินคดีโรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

18 มิ.ย. 2565 | 02:24 น.

คพ. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เตรียมดำเนินคดีกับโรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด พบมีความผิดตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ร.บ. การสาธารณสุข และ พ.ร.บ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 54/1 ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เป็นโรงงานประเภทรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม (106) ที่อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงโรงงาน เบื้องต้นบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โกดังเก็บกักกากอุตสาหกรรม ประเภทกากน้ำมัน และกากสี ประมาณ 1,000 ถัง ถังละ 200 ลิตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถดับได้ ยังมีเพลิงไหม้มีเสียงระเบิดเป็นระยะๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิง 

 

จากลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานประเภทรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม (106) บริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โกดังเก็บกักกากอุตสาหกรรม ประเภทกากน้ำมัน และกากสี ประมาณ 6,000 ถัง ถังละ 200 ลิตร

คพ. เตรียมดำเนินคดีโรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

โดยได้ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ) ซึ่งมีหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลา 03.10 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2565 และยังฉีดน้ำเลี้ยงให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อป้องกันการประทุขึ้นมาอีก แต่เกิดประทุอีกครั้งเมื่อ 09.30 น. และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาไม่นาน

หลังจากที่ควบคุมเพลิงไหม้เรียบร้อยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล) ที่ 8 และหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมลพิษจากสารเคมี (UCER) คพ. กำลังตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และประเมินความเสียหาย เพื่อรวบรวมในการเรียกให้บริษัท แว็กกาเบ็จ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งค่าเสียหายของประชาชนที่เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายของทุกภาคส่วนที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และค่าเสียหายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 96 และ 97 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

คพ. เตรียมดำเนินคดีโรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

นอกจากนี้ ยังมีความผิดตามพ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ร.บ. การสาธารณสุข  และ พ.ร.บ. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อไป

จากตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่รอบนอกโรงงานทางทิศตะวันออก ที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รัศมี 8 กิโลเมตร จำนวน 5 จุด รายละเอียดประกอบด้วย จุดที่ 1 ที่ อบต. น้ำพุ ม.2 ระยะห่าง 8 กิโลเมตร พบมีกลิ่นควัน วัดค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในช่วง 0.03-0.05 ppm (หนึ่งส่วนในล้านส่วน) ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ที่กำหนดไว้  0.20 ppm จุดที่ 2 บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ระยะห่าง 2.8 กิโลเมตร ไม่พบกลิ่นควัน จุดที่ 3 บริเวณบ้านคุณธนู งามยิ่งยวด ม.8 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ระยะห่าง 800 เมตร พบมีกลิ่นควันเล็กน้อย จุดที่ 4 บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน สวนพุทธา 

คพ. เตรียมดำเนินคดีโรงงานแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์

ด้านทิศตะวันออก ระยะห่าง 240 เมตร พบมีกลิ่นควันรอยมาเป็นช่วงๆ และ จุดที่ 5 บริเวณทิศเหนือของโรงงาน ในพื้นที่ ม.8 ต.รางบัว และ ม.9 ต.จอมบึง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ประชาชนแจ้งว่าได้รับกลิ่นในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ ทำให้มีอาการแสบตา ระคายเคืองผิว ขณะตรวจสอบไม่พบกลิ่นควัน ทั้งนี้ ได้ให้ข้อมูลและทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงการตรวจวัดทั้ง 5 จุด ซึ่งตรวจไม่พบไอระเหยสารเคมี (VOCs) พร้อมทั้งได้ประสานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมแผนเฝ้าระวังสุขภาพและรับเรื่องผลกระทบจากประชาชน และ ศปก.พล ที่ 8 จะติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป