svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ขสมก.” เคลียร์ชัด ปมเดินรถโดยสารขาดช่วง กระทบผู้โดยสารเดินทาง

13 มิถุนายน 2565

“ขสมก.” เปิดสาเหตุดราม่าเดินรถโดยสารขาดระยะ กระทบผู้โดยสารเดินทางกลับบ้าน เล็งแก้ปัญหา-ทำแบบสอบถามออนไลน์ คาดได้ข้อสรุป 15 วัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า กรณีเพจเฟซบุ๊ครถเมล์ไทยแฟนคลับ โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาสรุปได้ว่าในช่วงเวลา 20.00 น. ประชาชนต้องรอรถโดยสารประจำทางนานหลายชั่วโมง  จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข  ปัจจุบัน ขสมก. มีรถโดยสารประจำการ จำนวน 2,885 คัน ลดลงจากเดิมประมาณ 200 คัน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่ารถโดยสาร แต่ ขสมก. ไม่สามารถนำรถออกวิ่งให้บริการได้ทั้งหมด เพราะต้องสำรองรถโดยสาร 5% เผื่อสำหรับกรณีฉุกเฉิน ทำให้ ขสมก. มีรถโดยสารออกวิ่งในแต่ละวันเพียง 95% หรือวันละประมาณ 2,740 คัน  รวมทั้ง ขสมก. ยังขาดอัตรากำลังพนักงานขับรถโดยสารอีกกว่า 700 คน ส่งผลให้ ขสมก. มีอัตรากำลังพนักงานและจำนวนรถโดยสาร ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  

“ขสมก.” เคลียร์ชัด ปมเดินรถโดยสารขาดช่วง กระทบผู้โดยสารเดินทาง

“ขสมก. จะเร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน  ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน QR Code ในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ ติชมการให้บริการของ ขสมก.  โดยจะนำสติกเกอร์ QR Code ไปติดที่หลังเบาะที่นั่งบนรถทุกที่นั่ง  และบริเวณต่าง ๆ ภายในรถโดยสารประจำทาง เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนให้เกิดความร่วมมือ ในการพัฒนา/ปรับปรุง ขสมก. ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” 

“ขสมก.” เคลียร์ชัด ปมเดินรถโดยสารขาดช่วง กระทบผู้โดยสารเดินทาง

ทั้งนี้ในช่วงเวลาหลัง 20.00 น. ยังคงมีรถโดยสารของ ขสมก. วิ่งให้บริการ ซึ่ง ขสมก.ไม่ได้มีการปรับลดเที่ยววิ่งจากสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงแต่อย่างใด  แต่เนื่องจากในบางเส้นทาง อยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดเดินรถให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ  ความถี่ในการปล่อยรถ จำนวนเที่ยววิ่ง จำนวนรถโดยสาร และจำนวนพนักงานประจำรถ  ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว  จึงต้องขออภัยประชาชนผู้ใช้บริการในความไม่สะดวก