“ขสมก.” ปลุกโปรเจ็กต์ครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัด ปั๊มรายได้อุ้มองค์กร

06 มิถุนายน 2565

“ขสมก.” เล็งชงบอร์ดเคาะโครงการครอบครัวสุขสันต์-ไหว้พระ 9 วัด ซุ่มทำแผนสถานที่ท่องเที่ยว ได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน ช่วยองค์กรมีรายได้เพิ่ม เตรียมถกกรมขนส่งวิ่งนอกเส้นทางไม่เกิน 200 กม. คาดเปิดให้บริการปีนี้

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) ขสมก. มีข้อสั่งการให้ ขสมก. ไปพิจารณาการหารายได้เพิ่มจากโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัด ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น รถโดยสารแม่และเด็ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ขณะนี้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งโครงการไหว้พระที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากดำเนินการได้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะสามารถแบ่งเบาภาระ ขสมก. ได้ในเรื่องต้นทุนเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ขสมก.จะเร่งจัดทำแผนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมบอร์ด ขสมก. พิจารณาภายใน 2 เดือน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จากนั้นจะเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว เช่น การขออนุญาตการเดินรถออกนอกเส้นทางระยะทางไม่เกิน 200 กม. กับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในเส้นทางที่จะให้บริการ รวมทั้งการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสถานที่ปลายทางที่จะเดินรถด้วย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้

“ขสมก.” ปลุกโปรเจ็กต์ครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัด ปั๊มรายได้อุ้มองค์กร

สำหรับโครงการครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัด ขสมก. ได้ปิดให้บริการชั่วคราวครั้งแรก เมื่อเดือน มี.ค.-ก.ค.63 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 จากนั้นเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ขสมก. ได้กลับมาเปิดทำให้บริการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 ก่อนที่จะมาเจอโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ช่วงกลางเดือน ธ.ค.63 จากนั้นปิดบริการจนมาถึงปัจจุบัน เพื่อคุมเข้มการแพร่ระบาด และงดการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันโควิด-19

 

“ขสมก.” ปลุกโปรเจ็กต์ครอบครัวสุขสันต์ไหว้พระ 9 วัด ปั๊มรายได้อุ้มองค์กร

นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ขสมก.ได้มอบหมายให้เขตการเดินรถทั้ง 8 แห่ง ดำเนินโครงการจัดให้บริการตามสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ระยะทางไม่เกิน 200 กม. เช่น จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง