svasdssvasds

"ปตท." มอบเงิน 151 ล. ผ่าน กสศ. คืนโอกาสการศึกษาเยาวชนกว่า 6 หมื่นคนทั่วประเทศ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 มิ.ย. 2565 เวลา 11:27 น.

"ปตท." มอบเงิน 151 ล. ผ่าน กสศ. คืนโอกาสการศึกษาเยาวชนกว่า 6 หมื่นคนทั่วประเทศ จากกิจกรรม PTT Virtual Run ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) หรือ ปตท. เปิดเผยว่า ปตท. ได้ดำเนินการมอบเงินจำนวน 151 ล้านบาท สนับสนุนการศึกษาเยาวชน จากกิจกรรม PTT Virtual Run ภายใต้ “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” ให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

ทั้งนี้ เพื่อ เพื่อคืนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อ ที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี 2565 ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง

 

นายอธิคม ติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า การมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน 151 ล้านบาทดังกล่าว เกิดขึ้นได้จากแรงสนับสนุนของประชาชนในกิจกรรม PTT Virtual Run เฟสที่ 1 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา 

และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนทั่วประเทศ โดยในระยะเวลาเพียง 6 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมระยะทางเดิน-วิ่ง ได้ถึง 600,000 กิโลเมตร  ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนกว่า 60,000 คน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามเป้าหมายอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นการมอบเงินสนับสนุนให้แก่เยาวชน โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วรวมกว่า 80,000 คน 

 

“อย่างไรก็ดี กิจกรรม PTT Virtual Run ภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ยังดำเนินต่อไปในเฟสที่ 2 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ เพื่อต่อยอดจัดตั้งกองทุนช่วยเด็กและเยาวชนอีกกลุ่มที่จำเป็นต้องออกจากระบบการศึกษาแบบฉุกเฉิน"  

 

"ปตท." มอบเงิน 151 ล.  ผ่าน กสศ. คืนโอกาสการศึกษาเยาวชนกว่า 6 หมื่นคน  

 

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของ กสศ. คือการนำทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ All for Education ซึ่งโครงการลมหายใจเพื่อน้อง จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญ สำหรับเด็กเยาวชนกลุ่มวิกฤตมากกว่า 60,000 คนและครอบครัว ให้สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  แม้จะไม่ใช่เงินจำนวนมากแต่ก็เพียงพอที่จะช่วยต่อลมหายใจให้แก่เยาวชนกลุ่มนี้ได้คงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ 

“กสศ. จะนำเงินบริจาคจำนวน 151 ล้านนี้ ไปช่วยต่อลมหายใจให้แก่น้อง ๆ ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นี้ เป็นวันปิดระบบการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาทุกสังกัด ถือเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญที่จะช่วยชี้เป้าการช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มวิกฤตที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาในทุกสังกัดได้อย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด