"หมอยง" ชี้วัคซีนโควิด19 ประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่จำนวนครั้งในการฉีด

04 มิ.ย. 2565 | 09:04 น.

"หมอยง" ชี้วัคซีนโควิด19 ประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่จำนวนครั้งในการฉีด พร้อมเผยข้อมูลบุคคลกลุ่มไหนควรได้รับวัคซีนเท่าไหร่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย โพสต์ข้อความว่า

 

โควิด-19 วัคซีน ประสิทธิภาพในการป้องกันขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการฉีดวัคซีน
ข้อมูลการศึกษาวัคซีน covid-19 มีการศึกษาต่อเนื่องทั่วโลก พอสรุปได้ดังนี้ 

 

  • ประสิทธิภาพของวัคซีนขึ้นอยู่กับ จำนวนครั้งของการได้รับวัคซีน วัคซีน 1-2 เข็มไม่เพียงพอในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรค 

 

  • การได้รับวัคซีนครบ หมายถึงจะต้องได้รับเบื้องต้น 2 ครั้ง และกระตุ้นอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง

 

  • ในคนปกติแข็งแรงดีทุกคน ควรจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 ครั้ง

 

  • ในกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว เช่น 608  คืออายุเกิน 60  มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค หรือมีภูมิต้านทานต่ำ กินยากดภูมิต้านทาน ควรจะได้รับอย่างน้อย 4 ครั้ง

 

  • ประสิทธิภาพการป้องกันโรค ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีน มากกว่าชนิดของวัคซีนที่ฉีด หรือสูตรการฉีดวัคซีน 

 

  • ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่โรคประจำถิ่น หรือตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดควรจะได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและเสียชีวิต 

 

"หมอยง" ชี้วัคซีนโควิด19 ประสิทธิภาพการป้องกันอยู่ที่จำนวนครั้งในการฉีด

 

  • ถ้าได้รับวัคซิน 2 ครั้งแล้วติดเชื้อ การติดเชื้อนั้นเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีนเข็ม 3  ทำนองเดียวกัน การได้รับวัคซีน 3 ครั้ง แล้วติดเชื้อ จะเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีนแล้ว 4 ครั้ง ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจะเป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสม มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความรุนแรง ได้เป็นอย่างดียิ่ง

 

  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง รวมกับติดเชื้อ สามารถกระตุ้นวัคซีนอีกครั้ง ที่ถือว่าเป็นเข็มที่ 4 ( ฉีด 2 ครั้ง ติดเชื้อ 1 ครั้ง จึงเทียบเท่ากับ 3 เข็มของวัคซีนมาแล้ว) อีก 6 เดือนขึ้นไป 
  • ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว แล้วติดเชื้อ ควรได้รับวัคซีนกระตุ้นหลังติดเชื้อ  1 ถึง 3 เดือน

 

  • เด็กตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป ภาระโรค covid-19  หรือความรุนแรงของโรค จะน้อยมาก แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีน ควรได้รับวัคซีน ไม่ว่าเป็นวัคซีนอะไรที่ผ่าน อย. สามารถใช้ได้ทั้งหมด (mRNA หรือวัคซีนเชื้อตาย) และในที่สุดควรจะได้ 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ปกครอง เด็กจะได้ไปโรงเรียน และจะไม่มีการปิดโรงเรียนอีกต่อไปแล้ว ทุกอย่างต้องเดินหน้า