อาการลองโควิดเกิดกลับคนกลุ่มใดมากที่สุด อันตรายแค่ไหน เช็คเลย

01 มิ.ย. 2565 | 22:11 น.

อาการลองโควิดเกิดกลับคนกลุ่มใดมากที่สุด อันตรายแค่ไหน เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หมอธีระเผยข้อมูลจาก Donnachie E และทีมงานจากประเทศเยอรมัน

อาการลองโควิดคืออะไร ส่งผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย เป็นคำถามที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะจากสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

 

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความว่า

 

อัพเดต Long COVID 

 

Donnachie E และทีมงานจากประเทศเยอรมัน ทำการศึกษาอัตราการเกิดภาวะ Long COVID ในผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในแคว้นบาวาเรีย ตั้งแต่ปี 2020 ถึงมิถุนายน 2021

 

โดยทำการติดตามยาว 2 ปี จำนวน 391,990 คน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจอื่น 62,659 คน และกลุ่มที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 659,579 คน

พบว่าคนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 จะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในระบบต่างๆ ของร่างกาย 

 

ได้รับการวินิจฉัยเป็น Post COVID syndrome หรือ Long COVID สูงราว 15%

 

หลังการติดเชื้อโรคโควิด-19 จะพบอาการผิดปกติต่างๆ นั้นบ่อยกว่ากลุ่มเปรียบเทียบที่ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจอื่น 

 

อาการลองโควิดเกิดกลับคนกลุ่มใดมากที่สุด

 

และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ติดเชื้อ โดยเฉลี่ยแล้ว 2-3 เท่า

 

นอกจากอุบัติการณ์เกิด Long COVID ที่ค่อนข้างสูงแล้ว ยังพบว่าอัตราการเข้ารับการดูแลรักษาอาการป่วยจาก Long COVID ก็สูงกว่าอีกสองกลุ่มที่ใช้เปรียบเทียบอีกด้วย 

 

โดยช่วงวัยที่เข้ารับการดูแลรักษามากสุดคือช่วงอายุ 40-59 ปี 
 

ถือเป็นหลักฐานวิชาการอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้กลุ่มประชากรที่ศึกษาจำนวนมาก และยืนยันถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากติดเชื้อโรคโควิด-19 

 

โควิด...ติดไม่จบแค่หายแบบชิลๆ แต่ป่วย ตาย หรือเกิดผลกระทบระยะยาวอย่าง Long COVID ได้ 

 

และจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สมรรถนะการดำรงชีวิตประจำวัน การทำงาน
และเป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม

 

การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็น 

 

ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเสมอเวลาออกจากบ้าน สำคัญมาก