ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 30 ราย อายุเฉลี่ย 77 ปี มีโรคประจำตัว-ติดเตียง

04 มิถุนายน 2565

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,001 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย เป็นกลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป 23 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคไต หลอดเลือดสมอง หัวใจ และ เป็นผู้ติดเตียง มีโรคเรื้อรัง 6 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน  2565 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,001 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

 

  • ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 2,990 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน - ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 11 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ - ราย

ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายด้วยการตรวจ ATK 3,187 ราย

 

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 30 ราย อายุเฉลี่ย 77 ปี มีโรคประจำตัว-ติดเตียง

 

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศ(ตั้งแต่ปี 63) มีจำนวน 4,463,557 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 34,056 ราย อาการหนัก 799 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 389 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 4,399,358 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 3,813 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ปี 63) 30,143 ราย

 

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 4 มิถุนายน 2565 จำนวน 30 ราย แยกเป็นชาย 15 ราย เพศหญิง 15 ราย สัญชาติไทย 29 ราย อเมริกา 1 ราย  อายุเฉลี่ย 77 ปี (อายุระหว่าง 42-93 ปี) แยกเป็น ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  23 ราย คิดเป็น 77% ผู้มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 6 ราย คิดเป็น 20% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 3%

 

ปัจจัยเสี่ยง-ประเด็นสำคัญ 

 

  • มะเร็ง (3) 
  • อ้วน (1)
  • โรคไต (5) 
  • หลอดเลือดสมอง(5)
  • หัวใจ(7)
  • ติดเตียง (5)

 

ข่าวโควิดวันนี้ เสียชีวิต 30 ราย อายุเฉลี่ย 77 ปี มีโรคประจำตัว-ติดเตียง

 

ที่มา :  ศูนย์ข้อมูล COVID-19