ฟรี!"เลือกได้ทุกสูตร"วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด จ.ชลบุรี 6-12 มิ.ย.นี้

04 มิ.ย. 2565 | 01:42 น.

วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด เลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตรฟรี ! ในโรงพยาบาล 17 แห่ง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิถุนายนนี้ เช็คเงื่อนไขที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) แจ้งเปิดให้บริการวอล์กอิน ( Walk- in ) ฉีดวัคซีนโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 6 -12 มิถุนายน 2565 และเฉพาะสัปดาห์นี้ สามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร  ที่โรงพยาบาลทั้ง 17 แห่งในจังหวัดชลบุรี

 

เงื่อนไข

 

 • สำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี หรือประชาชนต่างจังหวัดที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี

 

เปิดให้บริการเมื่อไร

 

 • ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565

 

สถานที่ 

 

 • โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการสำหรับประชาชนในจังหวัดชลบุรี 

 

ชนิดของวัคซีนโควิด-19

 

Sinovac สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ) 

 

 • 1. Sinovac เข็ม 1 - เข็ม 2
 • 2. Sinovac เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2

 

Covovax สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 

 • 1. Covovax เข็ม 1 - เข็ม 2
 • 2. Covovax เข็มกระตุ้น

 

 Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 5 - 11 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)

 

 • 1. สูตร Pfizer (ฝาสีส้ม) เข็ม 1 – เข็ม 2
 • 2. เข็มกระตุ้น (เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตร Sinovac ครบ 2 เข็ม หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม)

 

Pfizer สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 

 

 • 1. สูตร Pfizer เข็ม 1 – เข็ม 2
 • 2. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) 

 

 Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 

 • 1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม 
 • 2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

 Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 

 • 1. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
 • 2. Sinovac + AstraZeneca 
 • 3. Sinopharm + AstraZeneca
 • 4. Sinovac + Pfizer
 • 5. Sinopharm + Pfizer
 • 6. Pfizer ครบ 2 เข็ม
 • 7. AstraZeneca + Pfizer
 • 8. AstraZeneca + Moderna
 • 9. Sinovac + Moderna
 • 10. Sinopharm + Moderna
 • 11 . Moderna ครบ 2 เข็ม

 

Pfizer เข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 17 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

Pfizer ครบ 2 เข็ม 

 

Pfizer เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 

 • 1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
 • 2. Sinopharm 2 เข็ม +AstraZeneca 
 • 3. Sinovac 2 เข็ม + Pfizer
 • 4. Sinopharm 2 เข็ม + Pfizer 
 • 5. Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca
 • 6.  Sinopharm + AstraZeneca + AstraZeneca
 • 7. AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer

AstraZeneca สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป กรณีต่อไปนี้ 

 

 • 1. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 – เข็ม 2
 • 2. สูตร AstraZeneca เข็ม 1 - Pfizer เข็ม 2
 • 3. เคยติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว 3 เดือน ขึ้นไป 

(ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

 

AstraZeneca เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนเข็ม 1 ดังต่อไปนี้

 

 • 1. Sinovac
 • 2. Sinopharm
 • 3. AstraZeneca

 

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 1 เดือน

 

 • 1. Sinopharm ครบ 2 เข็ม
 • 2. Sinovac ครบ 2 เข็ม

 

AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 3 เดือน

 

 • 1. Sinovac + AstraZeneca
 • 2. Sinopharm + AstraZeneca
 • 3. AstraZeneca ครบ 2 เข็ม

 

AstraZeneca เข็ม 4 สำหรับผู้ที่ได้รับสูตรวัคซีนดังต่อไปนี้ มากกว่า 4 เดือน

 

 • 1. Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca
 • 2. Sinopharm 2 เข็ม + AstraZeneca

 

 

ฟรี!"เลือกได้ทุกสูตร"วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด จ.ชลบุรี 6-12 มิ.ย.นี้

 

ฟรี!"เลือกได้ทุกสูตร"วอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด จ.ชลบุรี 6-12 มิ.ย.นี้

 

เช็ครายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการวอล์กอิน 17 แห่ง ตามเฟซบุ๊ก สสจ.ชลบุรี ข้างล่างนี้