เปิด "ศาลาว่าการกทม. 2 ดินแดง" ฐานบัญชาการแก้ปัญหากทม. ของ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ 

26 พ.ค. 2565 | 18:30 น.

เปิด "ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง" ฐานบัญชาการแก้ปัญหา กทม. เต็มรูปแบบของ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนล่าสุด ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ

ทันทีที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศจะย้ายหน่วยงาน และห้องคณะผู้บริหารฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองทั้งหมดแบบ 100 % จาก ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า มาที่ ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง ซึ่งสร้างเสร็จมาตั้งแต่ปี 2560 และเปิดใช้งานบางส่วนมากกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม แต่บางส่วนก็ยังคงทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพฯ 1 เสาชิงช้าอยู่เช่นเดิม 

 

สำหรับศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดงเป็นอาคารสูง 37 ชั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  1. ชั้น B1-6 เป็นที่ตั้งของสำนักงานทั่วไป 
  2. ชั้น 7-19 เป็นส่วนรับรองสมาชิกสภา กทม. และสำนักงานต่างๆ 
  3. ชั้น 20-37 เป็นส่วนของผู้บริหารฝ่ายการเมือง และสำนักงานต่างๆ เช่นกัน

 

ใช้เวลาก่อสร้าง 25 ปีจึงแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างศาลาว่าการ กทม. 2 เริ่มมาตั้งแต่ปี 2535 ในสมัยที่ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเข้ามาสานนโยบายสร้างศาลาว่าการ กทม.แห่งนี้ จาก พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. คนก่อน

ในปี 2535 ได้เริ่มก่อสร้างจากฐานรากของอาคารทาวเวอร์ 1 สูง 37 ชั้น ตามแผนจะใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี งบประมาณ 140 ล้านบาทแต่ต้องหยุดดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารไปนานเกือบ 10 ปี เพราะต้องรองบประมาณเพิ่มเติม

 

ต่อมาปี 2544-2545 ในยุคที่ นายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายก่อสร้างมีแผนจะสร้างเพียง 9 ชั้นก่อน เพื่อรองบประมาณเพิ่มเติม แต่นายสมัครได้สั่งยุติโครงสร้างตัวอาคาร เนื่องจากต้องการให้สร้างครบทั้ง 37 ชั้น ตามโครงการเดิม

 

กระทั่งปี 2547-2554 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 1,438 ล้านบาท เพื่อสร้างตัวอาคารทาวเวอร์ 1 และอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร สูง 6 ชั้น จนตัวโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ

 

ต่อมาในยุคที่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าฯ กทม.ได้มีการสั่งปรับเปลี่ยนการตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน หลังจากนั้นก็ต้องหยุดชะงักไป เนื่องจากไม่มีงบประมาณ

จากนั้นช่วงต้นเดือนธันวาคมในปี 2558 จึงได้เริ่มโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารทาวเวอร์ 1 ประกอบด้วย การตกแต่งภายใน การสร้างครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด อาทิ งานกระเบื้อง งานฝ้า งานไฟฟ้า งานประปา งานแอร์ งานผนัง ระบบป้องกันไฟ ระบบโทรศัพท์ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ จัดหาครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ใช้งบประมาณ 897 ล้านบาท แล้วเสร็จในปี 2560

 

นับตั้งแต่วันก่อสร้างปี 2535 แล้วเสร็จในปี 2560 รวมระยะเวลาก่อสร้างศาลาว่าการ กทม. 2 ใช้เวลาทั้งหมด 25 ปี