ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เปิดรับ 250 คน/วัน

13 พ.ค. 2565 | 08:25 น.

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 500 คน ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว เริ่ม 25 พ.ค.นี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศเปิดบริการวอล์คอินฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ครั้งที่ 1) ตามฤดูกาล ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว จำนวน 250 คนต่อวัน ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

2.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต ผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 

 

4.ผู้พิการทางสมอง

5.โรคธาลัสซีเมีย/ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 

6.โรคอ้วน ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

เอกสารสำคัญที่ต้องนำมา

  • บัตรประชาชน(ตัวจริง)

 

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

  • บริเวณห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 ชั้น 3 อาคารบริการ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ โทร 029269927 / 029269916 (วันและเวลาราชการ)

 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เปิดรับ 250 คน/วัน

ที่มา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ