เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น "โคโวแวกซ์"

10 พ.ค. 2565 | 11:45 น.

"หมอยง" ประกาศเปิดรับอาสาสมัครสุขภาพร่างกายแข็งแรง เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยวัคซีน "โคโวแวกซ์" โดยฉีดเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

10 พฤษภาคม 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่า โครงการศึกษา วัคซีนโคโวแวกซ์ (Covovax) เหมือนโนวาแวกซ์ (Novavax) ใช้เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3

 

สำหรับ วัคซีนโคโวแวกซ์ (วัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิต) ได้ลิขสิทธิ์จาก Novavax จากข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมาวัคซีนชนิดโปรตีนซับยูนิตเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคโควิด-19

ทางศูนย์ฯ มีโครงการศึกษาวิจัยวัคซีนโคโวแวกซ์ (เหมือนกับ Novavax) เข็มกระตุ้นเข็ม 3 ในผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนเบื้องต้นครบ 2 เข็ม ไม่ว่าจะเป็นสูตรใด โดยขอตรวจภูมิต้านทานก่อนและหลังการฉีดวัคซีน โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะมารับการฉีดวัคซีนโปรตีนซับยูนิต โคโวแวกซ์ (เหมือน Novavax) มีคุณสมบัติดังนี้

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
  • ไม่มีโรคประจำตัว
  • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

 

ยินดีให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทานก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และหลังการฉีดวัคซีน 14, 29 และ 90-120 วัน รวมทั้งหมด 4 ครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) คลิกที่นี่