วันพืชมงคล -วันวิสาขบูชา ธนาคารหยุดหรือไม่ อัพเดทวันหยุดพ.ค.65 ที่นี่

12 พ.ค. 2565 | 08:53 น.

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา เอกชน-ธนาคารได้หยุดหรือไม่ พร้อมอัพเดทวันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม เหลือวันหยุดอีกกี่วัน เช็คเลย

พฤษภาคม 2565 ถือเป็นเดือนที่มีวันหยุดหลายวัน ทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร,สถาบันการเงิน รวมไปถึงวันหยุดยาวติดต่อกัน โดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา หลายคนก็ได้หยุดเนื่องในวันแรงงาน วันหยุดชดเชยวันแรงงาน วันฉัตรมงคล 

 

ล่าสุดในสัปดาห์นี้ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ก็มีวันหยุดอีก 1 วันนั่นก็คือ วันพืชมงคล อย่างไรก็ตาม ในวันพืชมงคลนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิในวันหยุดคือเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐ  ส่วนเอกชน ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆไม่ได้หยุดในวันนี้ 

 

นอกเหนือจากวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 จะเป็นวันพืชมงคลแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ก็ยังเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ทำให้ต้องมีวันหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยในวันพระใหญ่วิสาขบูชาวันนี้ ทั้งราชการ เอกชน ธนาคาร ถือว่าเป็นวันหยุด
 

สรุปวันหยุดในสัปดาห์นี้ 

 • วันพืชมงคล ราชการหยุด เอกชน และธนาคาร สถาบันการเงินไม่หยุด 
 • วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันหยุดทั้งของข้าราชการ และ เอกชน ,ธนาคาร 
 • สรุปราชการได้หยุดยาว 4 วันรวด ตั้งแต่วันศุกร์ 13 ,เสาร์ 14 ,อาทิตย์ 15 ,จันทร์ 16 (วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา)
 • สรุปเอกชน ,สถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆได้หยุด 3 วันรวด ตั้งแต่ วันเสาร์ 14 ,อาทิตย์ 15 ,จันทร์ 16 (วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา)

สำหรับวันหยุดราชการ และวันหยุดสถาบันการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีดังนี้ 

 

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565 (ตามประกาศครม.)

 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล 
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันวิสาขบูชา(วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
   

วันหยุดแบงก์เดือนพฤษภาคม 2565 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
 • ​วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 1​6 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)