svasdssvasds

วันพืชมงคล 2565 เป็นวันหยุดราชการ-ธนาคารหรือไม่ เช็คที่นี่ 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ค. 2565 เวลา 18:05 น. 23.1k

เช็ควันหยุดเดือนพฤษภาคม วันพืชมงคล 2565 ราชการ-ธนาคาร หยุดหรือไม่ พร้อมตรวจสอบวันสำคัญประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จะมีวันอะไรอีกบ้าง เช็คเลย 

ในเดือนพฤษภาคมปี2565 นี้ มีวันหยุดติดต่อกันอยู่หลายวันโดยในส่วนของหน่วยงานราชการ และเอกชนนั้นมีจำนวนวันไม่เท่ากันเนื่องจากเพิ่งจะมีการประกาศ "วันพืชมงคล" หรือ "วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" จากสำนักพระราชวังออกมาซึ่งในปี 2565 นี้
กำหนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

 

ความสำคัญของ วันพืชมงคล

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

 

การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีความแตกต่างกันดังนี้

 

1.พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

 

2.พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

  • วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (ข้าราชการไม่หยุด หยุดเฉพาะภาคเอกชน-ธนาคาร )

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565

  • วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

  • วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะข้าราชการ เอกชนไม่หยุด)

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

  • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

วันหยุดตามประเพณีของธนาคาร สถาบันการเงินเดือนพฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

  • ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565

  • วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

  • ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด