วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล ใครได้หยุดบ้าง

06 พ.ค. 2565 | 08:05 น.

เช็ควันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 วันพืชมงคลปีนี้ตรงกับวันที่เท่าไร วันอะไร ใครได้หยุดบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรกับเกษตรกรไทย

เดือนพฤษภาคมปี 2565 เป็นอีกเดือนที่มีวันหยุดราชการ และวันหยุดสำหรับภาคเอกชนอยู่หลายวันเนื่องจากมีวันสำคัญในเดือนนี้หลายวัน ฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวมวันหยุดราชการ และภาคเอกชน อัพเดทล่าสุดมาสรุปเป็นข้อมูลรวมไว้ให้ตรงนี้แล้ว

 

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

  • วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (ข้าราชการไม่หยุด หยุดเฉพาะภาคเอกชน-ธนาคาร )

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565

  • วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

  • วันพืชมงคล (หยุดเฉพาะข้าราชการ เอกชนไม่หยุด)

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

  • วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

วันหยุดตามประเพณีของธนาคาร สถาบันการเงิน เดือนพฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

  • ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565

  • วันฉัตรมงคล

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565

  • ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

รู้จักวันพืชมงคล 

 

วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

 

การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีความแตกต่างกันดังนี้

 

1.พิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพก ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี

 

2.พิธีแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว