วันหยุด 2565 อัพเดทวันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคารที่เหลือทั้งหมดที่นี่

04 พ.ค. 2565 | 19:02 น.

อัพเดทวันหยุด 2565 ทั้งวันหยุดราชการ -วันหยุดธนาคาร วันหยุดยาว เช็คเลยเหลือวันหยุดทั้งหมดอีกกี่วัน เป็นวันสำคัญอะไรบ้าง กางปฏิทินดูเลย

ปี 2565 เดินทางมาอย่างรวดเร็ว เผลอแป๊ปเดียวตอนนี้เข้าสู่เดือนที่ 5 หรือเดือนพฤษภาคม 2565 กันแล้ว  วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"จะมาอัพเดทวันหยุดที่เหลือของปีนี้ ว่าเหลืออีกกี่วัน เป็นวันหยุดเนื่องในโอกาสอะไรอะไรบ้าง โดยนำเสนอทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมไปถึงมัดรวมวันหยุดยาวเผื่อหลายคนจะวางแพลนเพื่อท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยจะมีวันไหนบ้างนั้น ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

 

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565 (ตามประกาศของครม.)

เดือนพฤษภาคม 2565 

 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 
 • เดือนพฤษภาคม 2565 วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศว่าเป็นวันไหนเป็นปีๆไป
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา )

 

เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

 
เดือนกรกฎาคม 2565  

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา 
 • *วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
   

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

 
เดือนตุลาคม 2565 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช )

 
เดือนธันวาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )
 • *วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี 
   

วันหยุดธนาคารเดือนพฤษภาคม 2565 (ตามประกาศของธปท.)

เดือนพฤษภาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565) 
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม  2565 วันฉัตรมงคล 
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565  ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)
   

เดือนมิถุนายน 2565 

 • วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

 
เดือนกรกฎาคม 2565 

 • วันพุธที่  13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา 
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • *วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 
เดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดเพิ่มเติม
 • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 

 
เดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) 

 

วันหยุดธนาคาร 2565 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

วันหยุดธนาคารเพิ่มเติม 2565 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

มัดรวมวันหยุดยาวที่มีทั้งวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -ธันวาคม 2565 จะมีช่วงวันเวลาไหนบ้าง ตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

 

เดือนพฤษภาคม 2565  มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ได้แก่

 • วันแรงงานในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 ทำให้วันจันทร์ที่ 2  พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงาน เมื่อรวมกับวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ส่งผลให้มีวันหยุดยาว 3 วันติดกัน
   
 • ต่อมาในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม เป็นวันพืชมงคล ส่วนวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันวิสาขบูชา และวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ส่งผลให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 -วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 

 
 

เดือนมิถุนายน 2565 มีวันหยุดยาว 1 ช่วง ได้แก่

 • ในเดือนนี้มีวันหยุดยาวได้แก่ วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ - อาทิตย์ ก็ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน
   


เดือนกรกฎาคม 2565  มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ได้แก่

 • เดือนกรกฎาคม 2565 เมื่อกางปฏิทินดูวันหยุดแล้วพบว่ามี 9 วัน เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเข้าพรรษา และในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 5 วันติด (วันพุธ 13 -อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2565) 
   

 

 • ในช่วงปลายเดือนมีวันหยุดยาวกันต่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาครัฐประกาศให้วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันติด (วันพฤหัสบดี 28 - วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565)

 


เดือนสิงหาคม 2565  มีวันหยุดยาว 1 ช่วง ได้แก่

 • ในเดือนนี้ มีวันหยุดในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ เมื่อรวมกับวันหยุดสัปดาห์เสาร์ที่ 13  - อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม2565 ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน 

 


เดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ได้แก่

 • เดือนนี้มีวันหยุด 7 วัน เริ่มตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรัฐประกาศให้วันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันติด (วันพฤหัสบดี 13 -วันอาทิตย์ 16  ตุลาคม 2565)
   

 

 • ต่อมาในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ) เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน
   


เดือนธันวาคม 2565 มีวันหยุดยาว 3 ช่วง ได้แก่

 • เดือนธันวาคม มีวันหยุดเริ่มที่ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน (วันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 )
   
 • ต่อมาในวันวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุด 3 วัน (วันเสาร์ที่ 10 -วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565)
   

 

 • ช่วงส่งท้ายปลายปี รัฐได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 และในวันวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี และเมื่อรวมกับวันหยุดปีใหม่คือวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ซึงเป็นวันหยุดชดเชยปีใหม่ 2566 ส่งผลให้ช่วงส่งท้ายปีมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน 
   

วันหยุดยาวปี 2565

 

ที่มาข้อมูล-ภาพประกอบ