svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เป็นโควิดกี่วันถึงจะไม่แพร่เชื้อ ระยะฟักตัวนานเท่าไหร่ อ่านเลยที่นี่

14 เมษายน 2565

เป็นโควิดกี่วันถึงจะไม่แพร่เชื้อ ระยะฟักตัวนานเท่าไหร่ อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลไว้ให้ พร้ออมอาการที่ควรตรวจยืนยัน

เป็นโควิดกี่วันถึงจะไม่แพร่เชื้อ เป็นคำถามที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสังคมออนไลน์ เนื่องจากในปัจจบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron)

 

"ฐานเศรษฐกิจ" ดำเนินการสืบค้นข้อมลเรื่องดังกล่าว เพื่อไขข้อสงสัย และหาคำตอบ พบว่า 

 

ระยะแพร่เชื้อโควิด (Infectious period) คือช่วงที่ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไวรัสให้คนอื่นได้ โดยโรคโควิด-19 อาจมีระยะเวลาแพร่เชื้ออยู่ที่ 1-3 วันก่อนที่จะแสดงอาการ

 

โดยอาการของโควิด-19 เช่น มีไข้ ไอ อ่อนเพลีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส อาจใช้เวลาแสดงไม่เท่ากันในแต่ละคน และอาจนานถึง 14 วัน 

 

ในขณะที่บางรายไม่มีอาการใดเลยตั้งแต่รับเชื้อจนหายดี ทำให้ระยะแพร่เชื้อโควิดนั้นยากที่จะระบุแน่ชัด
 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลฉบับเร่งด่วนจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ก็เตือนว่าโควิด-19 อาจแพร่เชื้อได้ทันที 

 

ดังนั้นในระหว่างที่ยังรอการศึกษาเพิ่มเติม หากทราบว่าตนเองมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรกักตัวเองทันที

 

หากถามว่า ระยะแพร่เชื้อกับระยะฟักตัวต่างกันยังไง คำตอบก็คือระยะแพร่เชื้อ โดยปกติอาจเริ่มที่ 1-3 วันก่อนแสดงอาการ และยาวไปอีก 7 วันแรกหลังแสดงอาการ ซึ่งในบางกรณีอาจนานกว่านี้

 

เป็นโควิดกี่วันถึงจะไม่แพร่เชื้อ ระยะฟักตัวนานเท่าไหร่

 

ส่วนระยะฟักตัว หมายถึงช่วงเวลานับจากรับเชื้อเข้ามาไปจนถึงวันที่แสดงอาการ เช่น หากรับเชื้อโควิดเข้ามาวันที่ 1 และเริ่มมีอาการวันที่ 5 ระยะฟักตัวจะอยู่ที่ 4 วัน แต่ระยะแพร่เชื้ออาจอยู่ที่ 12 วัน

 

อย่างไรก็ดี ต้องเรียนว่าไม่มีจำนวนวันที่แน่นอนสำหรับระยะแพร่เชื้อ และระยะฟักตัวของโควิด-19 เนื่องจากต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น สุขภาพแต่ละคน อาการแสดง
 

ทั้งนี้ ผู้ที่คิดว่าตัวเองอาจติดโควิด-19 จากการสังเกตอาการ มักได้รับคำแนะนำให้กักตัวในบ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หรือเลิกกักตัวอาจต้องพิจารณาข้อต่อไปนี้

  • ควรรออย่างน้อย 14 วันหลังจากอาการแรกเริ่มแสดงออกมา
  • อาการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หายดี หรือดีขึ้นมาก (เนื่องจากอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรสอาจคงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์ หรืออาจถึงเดือน)
  • ต้องไม่มีไข้เกินกว่า 24 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไม่ต้องใช้ยาลดไข้

 

อย่างไรก็ตาม คำแนะนำดังกล่าวไม่ได้รวมถึงผู้ที่มีอาการจากโควิด-19 อย่างรุนแรง หรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาให้เอง

 

หากเริ่มมีอาการ ไอ เจ็บคอ มีไข้ หายใจหอบถี่ ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 เพื่อยืนยันโรค 

 

ที่มา : กองระบาดวิทยา