svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 65 เช็คเลยมีผู้ได้สิทธิกี่คน เป็นเงินเท่าไร

07 เมษายน 2565

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทเตรียมโอนวันที่ 8 เม.ย.นี้ เช็คเลยมีผู้มีสิทธิรับเงินกี่คน คิดเป็นจำนวนเงินกี่บาท พร้อมแนะช่องทางการรับเงินและตรวจสอบสถานะสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2565 หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2565 เตรียมโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 จำนวน 600 บาท โดยในเดือนนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,352,925 ราย จำนวนเงิน 1,482,975,200 บาท

 

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เตรียมโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

 

ทั้งนี้จะมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2565) 
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2564 
 • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
   

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • เว็บลิงค์เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน(คลิกที่นี่)

 

 

ตรวจสอบสถานะสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2565

หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

 

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
   

ข้อแนะนำ 

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่าใช้งานได้หรือไม่
   

 

 

ที่มาเรื่อง-ภาพ :เฟซบุ๊กโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด