svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วิธีไหว้ราหู 2565 “หมอช้าง” แนะบทสวดมนต์ รับมงคลในวันนี้ 30 มี.ค.

30 มีนาคม 2565

วิธีไหว้ราหู 2565 “หมอช้าง” แนะเคล็ดลับรับมงคล พร้อมบทสวดมนต์ ในวันนี้ 30 มี.ค. หลังราหูโคจรเข้าราศีเมษ เช็ครายละเอียดครบที่นี่

วิธีไหว้ราหู 2565 วันนี้ 30 มีนาคม พระราหูโคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษ “หมอช้าง” ทศพล ศรีตุลา แนะนำบทสวดสำหรับไหว้ราหู ดังนี้

 

วิธีไหว้ราหู 2565

 • ฤกษ์เวลา 20.12 น.
 • ผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ของไหว้สีดำหรือม่วงจำนวน 8 หรือ 12 อย่าง

ประกอบด้วย

1. ของคาว เช่น ไก่ดำ, ซุปไก่

2.  ของหวาน เช่น เฉาก๊วย, องุ่น

3.  เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ, โคล่า

 

 

บทสวดราหู 2565

 

ขั้นตอนการไหว้

 • ตั้ง นะโม ฯ ๓ จบ

บทสวดบูชาพระราหู

 • กินนุ สันตะระมาโน วะราหู สุริยัง ปะมุญจะสิ
 • สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภิโต วะ ติฎฐะสีติ
 • สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
 • พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
 • กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
 • สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฎฐะสีติ
 • สัตตะรา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
 • พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ บุญเจยยะ จันทิมันติ

 

ไหว้ราหู 2565

พระคาถาสุริยะบัพพา

 • กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ
 • โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติ

 

พระคาถาจันทบัพพา

 • ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง
 • เสกามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

 

 

 

ไหว้พระราหู 2565

คำถวายของบูชาพระราหู

 • นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง
 • สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง
 • อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ
 • พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

 

คาถาบูชาพระราหู

 • คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (๑๒ จบ )
 • ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) ขอบารมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองดวชะตา
 • ของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยอันตรายใดๆ
 • ขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้า
 • พบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง
 • คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบขอให้สำเร็จสมปรารถขา
 • โชคลาภเงินทองไหลมาเทมายิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

 

ลาของไหว้

 • เมื่อธูปใกล้หมดให้ลาของไหว้
 • แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา "คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ”.

 

 

ไหว้ราหู 2565

ที่มา: เพจหมอช้าง ทศพล ศรีตุลา