วช.จับมือสจล.ปั้นปัญญาประดิษฐ์ AI รักษามะเร็งปากมดลูก

24 มี.ค. 2565 | 09:12 น.

วช.ดันสจล.วิจัยโปรเจคต์กล้องสเตริโอกราฟฟิกเอนโดสโคป 3 มิติ ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น ดึงปัญญาประดิษฐ์ใช้ทางการแพทย์รักษาโรคสตรี

ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการกล้องสเตริโอกราฟฟิกเอนโดสโคปแบบสามมิติพร้อมระบบจำแนกภาพอัตโนมัติสำหรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น เพื่อสร้างภาพสามมิติและนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการแพทย์ เพราะในสตรีไทย สาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดคือมะเร็งปากมดลูก  ถ้าไม่มีมาตรการหรือยุทธวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพมาป้องกัน คาดว่าในปี 2568 จะมีผู้ป่วยรายใหม่สูงขึ้นเป็นปีละประมาณ 13,082 คน เสียชีวิต 7,871 ราย

 

วช.จับมือสจล.ปั้นปัญญาประดิษฐ์ AI รักษามะเร็งปากมดลูก

 


“จริงๆ มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้และสามารถตรวจคัดกรองหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะก่อนมะเร็ง โดยการทำแพปสเมียร์ ที่ปัจจุบันมีการสร้างภาพสามมิติและใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการแพทย์  เพราะทำให้เกิดความสะดวกสบายรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างภาพสามมิติด้วยกล้องเอนโดสโคปเพื่อช่วยในการผ่าตัดแบบสามมิติ ทำให้ผู้ผ่าตัดสามารถแยกชิ้นส่วนที่อยู่ห่างกันได้ดีขึ้นจากความลึกที่เพิ่มขึ้นจากการสร้างภาพสามมิติ นอกจากนี้ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการเก็บข้อมูลของผู้ป่วย ใช้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเบื้องต้น มาช่วยสร้างระบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยคนไข้ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกลงได้”

วช.จับมือสจล.ปั้นปัญญาประดิษฐ์ AI รักษามะเร็งปากมดลูก
 

ทั้งนี้คณะวิจัยได้ออกแบบกล้องและระบบ ประกอบด้วยส่วนของกล้องที่เล็ก และด้วยระบบสองกล้องในหนึ่งเดียวทำให้เก็บภาพได้รอบด้านและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในระบบสามมิติ รวมทั้งในส่วนของระบบที่จะช่วยประมวลผลว่าภาพที่ได้มีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคหรือไม่ ร้ายแรงในระดับใด เพื่อช่วยแพทย์ประกอบการตัดสินใจ การตรวจราขยายส่องสว่างหลังจากทาหรือชโลมด้วยน้ำยาเฉพาะ เพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง หรือเพื่อตรวจยืนยันความปกติของเนื้อเยื่อบุผิว โดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยค้นหาเซลล์ที่ผิดปกติ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบผลการคัดกรองมากขึ้น ความแม่นยำในการตรวจคัดกรองสูงขึ้น ดังนั้นระบบการคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยปัญญาประดิษฐ์จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันได้วช.จับมือสจล.ปั้นปัญญาประดิษฐ์ AI รักษามะเร็งปากมดลูก