svasdssvasds

ปณทเปิดตัวแสตมป์กังหันน้ำชัยพัฒนาฉลอง 60 ปีวช.

06 พ.ย. 2562 เวลา 7:07 น.

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนา โอกาสครบรอบ 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวนพิมพ์ 4 แสนดวง ราคา 3 บาท ซองวันแรกจำหน่าย 11 บาท เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ บนดวงแสตมป์ยังประกอบด้วยภาพประกาศนียบัตร รางวัลที่ 1 รางวัลคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ประจำปี 2536 ซึ่ง วช. ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว พร้อมตราสัญลักษณ์ 60 ปี วช. อีกด้วย

ปณทเปิดตัวแสตมป์กังหันน้ำชัยพัฒนาฉลอง 60 ปีวช.

ทั้งนี้ ภาพกังหันน้ำชัยพัฒนาปรากฏบนตราไปรษณียากรไทยครั้งแรก  ในชุดที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ชุด 4) ปี 2539 ต่อมาในปี 2552 แสตมป์ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ได้นำเสนอภาพรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายฯ โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ประกอบภาพโครงการในพระราชดำริหลายโครงการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านการประดิษฐ์คิดค้น