วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ ฟรี จ.ชลบุรี เช็คที่นี่

19 มี.ค. 2565 | 18:00 น.

รวมจุดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ" ฟรี จ.ชลบุรี รวม 21 แห่ง ระหว่างวันที่  21-27 มี.ค.65 โรงพยาบาลไหนฉีดวัคซีนสูตรใด เช็คเงื่อนไขล่าสุดที่นี่ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ประกาศจุดให้บริการ walk in ฉีดวัคซีนโควิดฟรีสัปดาห์นี้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 21-27 มี.ค.2565 สำหรับผู้ที่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยสามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ทุกสูตร เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) , วัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer) และวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) รวม 21 แห่งซึ่งมีเงื่อนไขรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

 • วัคซีน ซิโนแวค (Sinovac) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 - 17 ปี (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ)
 • วัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี และกลุ่ม 608 (ให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) 
 • วัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 3 และ เข็ม 4 ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
 • วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม1, 2, 3, 4
 •  วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เข็ม 3 และ 4 

ชลบุรี เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนต้านโควิดฟรี(1)

ชลบุรี เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนต้านโควิดฟรี(2)

ชลบุรี เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนต้านโควิดฟรี(3)

 

1.โรงพยาบาลชลบุรี 

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาลฉีดวัคซีน วันที่ 21-25 มี.ค.65 วันละ 2,100 คน  เวลาตามที่ระบุในแอปพลิเคชัน ณ รพ.ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก (ห้องประชุมสุจินต์)

 • ซิโนแวค เข็ม 1,2
 • ไฟเซอร์ เข็ม 1,2 
 • แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1, 3, 4  

2.โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

 • ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรคพยาบาล 
 • วันที่ 22 มี.ค.65 เฉพาะไฟเซอร์ เข็ม 3 และ 4 วันละ 150 คน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

3.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช 

 • เปิดวอล์คอินไม่ต้องลงทะเบียน วันที่ 23-25 มี.ค.65 เวลา 08.00-11.00 น. (เฉพาะแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1, 2, 3 และ 4 จำนวน 120 คน) 

4.โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

 • เปิดวอล์คอินวันที่ 24-25 มี.ค.65 ฉีดไฟเซอร์ เข็ม 1, 3 และ 4 วันละ 200 คน และแอสตร้าฯ เข็ม 1-4 วันละ 60 คน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. เปิดรับบัตรคิว เวลา 08.00 น.

5.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

 • เปิดลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายโรงพยาบาล วันที่ 25 มี.ค.65 บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยทางการแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
 • เวลา 08.30-11.30 น. (ไฟเซอร์ เข็ม 1, 3, 4  จำนวน 400 คน)
 • เวลา 12.30-15.00 น. (แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 1-4 จำนวน 300 คน) 

6.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 • วันที่ 25 มี.ค.08.00-12.00 น. บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ เข็ม 1-4  จำนวน 288 คน ไฟเซอร์ เข็ม 1, 3, 4  จำนวน 400 คน 

7.โรงพยาบาลแหลมฉบัง

 • วันที่ 21-25 มี.ค.65 ไฟเซอร์ วันละ 500 คน และแอสตร้าฯ วันละ 800 คน และ โมเดอร์นา เข็ม 3 และ เข็ม 4 ณ โรบินสัน บ่อวิน เวลา 10.00-15.00 น. 

8.โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง

 • วันที่ 21-22 มี.ค.65  เฉพาะไฟเซอร์ จำนวน 360 คน ติดต่อรับบัตรคิวล่วงหน้าที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 18-20 มี.ค.65 เวลา 08.00-17.00 น. ณ จุดคัดกรองหน้าห้องฉุกเฉิน ( 1 ท่านสามารถรับบัตรคิวได้ 2 ใบเท่านั้น) บริเวณเต็นท์ลานจอดรถหลังโรงพยาบาล 

9.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ของโรงพยาบาล 
 • ในวันที่ 23-25 มี.ค.65 เวลา 12.30-15.30 น. (เฉพาะไฟเซอร์ จำนวน 660 คน) บริเวณชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี 

10.โรงพยาบาลบางละมุง 

 • วันที่ 21-26 มี.ค.65 ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนแวค, ไฟเซอร์ และแอสตร้า แบ่งเป็น วอล์คอินจำนวน  600 คน (เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 7.00 น.) และผู้ที่ลงทะเบียนนัดหมายผ่านแอปพลิเคชัน Queq จำนวน 2,000 คน ณ วัดจิตตภาวัน (ตำบลนาเกลือ) ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
 • ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 และ เข็ม 4 ณ วัดจิตตภาวัน (ตำบลนาเกลือ) เวลา 08.00-14.00 น.

11.โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

 • วันที่ 25-26 มี.ค.65 เวลา 08.00-14.00 น.ฉีดวัคซีนซิโนแวค (เฉพาะวันที่ 25 มี.ค.65) และวัคซีนไฟเซอร์ วันละ 300 คน และ แอสตร้าฯ วันละ 260 คน ณ ศาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วัดญาณสังวราราม

12.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

 • ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบนัดหมายของโรงพยาบาล ในวันที่ 25 มี.ค.65 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันละ 500 คน และแอสตร้าฯ วันละ 300 คน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (ชั้น 6) เวลา 10.00-15.00 น.

13.โรงพยาบาลพนัสนิคม 

 • ฉีดวัคซีนซิโนแวค , ไฟเซอร์ และแอสตร้าฯ  ในวันที่ 21, 23 และ 25  มี.ค.65 เวลา 12.30-15.00 น. วันละ 1,200 คน ที่ตึกพุทธประทานพร ชั้น G
 • ฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 3 และ 4 ในวันที่ 21, 23 และ 25  มี.ค.65 เวลา 12.30-15.00 น. วันละ 1,200 คน ที่ตึกพุทธประทานพร ชั้น G

14.โรงพยาบาลพานทอง

 • วัคซีนไฟเซอร์ วันละ 200 คน และ แอสตร้าฯ วันละ 300 คน วันที่ 21-25 มี.ค.65 เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณ วัดโคกท่าเจริญ 
 • วัคซีนโมเดอร์นา ในวันที่ 21-25 มี.ค.65 เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณ วัดโคกท่าเจริญ 

15.โรงพยาบาลบ่อทอง 

 • วัคซีนไฟเซอร์ วันละ 300 คน และ แอสตร้าฯ วันละ 300 คน วันที่ 21-25 และ 27 มี.ค.65 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลบ่อทอง 
 • วัคซีนโมเดอร์นา เฉพาะวันที่ 25 และ 27 มี.ค.65 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลบ่อทอง

16.โรงพยาบาลเกาะจันทร์

 • วันที่ 21-25 มี.ค.65 เวลา 08.00-11.00 น. ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ วันละ 200 คน และ แอสตร้าฯ วันละ 300 คน 

17.โรงพยาบาลบ้านบึง

 • วันที่ 21 และ 27 มี.ค.65 ฉีดวัคซีน ซิโนแวค, แอสตร้าฯ, ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา เข็ม 3 และ 4  เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลบ้านบึง 

18.โรงพยาบาลหนองใหญ่

 • วันที่ 25 มี.ค.65 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันละ 300 คน และ แอสตร้าฯ วันละ 500 คน ณ วัดจรุงปรีชาราม (วัดหนองเสือช้าง) เวลา 08.30-11.00 น.

19.โรงพยาบาลเกาะสีชัง 

 • วันที่ 26-27 มี.ค.65 เฉพาะไฟเซอร์ จำนวน 360 คน ณ อาคาร PCU โรงพยาบาลเกาะสีชัง เวลา 09.00-12.00 น.

20.โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

 • วันที่ 25 มี.ค.65 ฉีดไฟเซอร์วันละ 480 คน และ แอสตร้าฯ วันละ 360 คน ณ วัดสัตหีบ (วัดหลวงพ่ออี๋) เวลา 08.00-13.00 น. 

21.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 

 • วันที่ 23 มี.ค.65 เวลา 10.00-11.30 น.ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 200 คน และแอสตร้าฯ จำนวน 100 คน) บริเวณกิจการสโมสร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์