ไฟเซอร์ วัคซีนเด็ก 5-11 ปี เข็ม 1 อัพเดทจุดลงทะเบียน-วอล์คอินที่นี่

17 มีนาคม 2565

อัพเดทที่นี่ ไฟเซอร์ วัคซีนโควิดสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี เข็มที่ 1 เช็คจุดลงทะเบียน-โรงพยาบาลไหนเปิดให้บริการแบบวอล์คอิน ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในปัจจุบันที่ยังคงมียอดผู้ป่วยติดเชื้ออยู่จำนวนมาก สำหรับกลุ่มเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับวัคซีนต้านโควิดหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี ซึ่งจากข้อมูลเชิงวิชาการซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี พบว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ถึง 90.7% สำหรับประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยเด็กกลุ่ม 5-11 ปีที่ติดเชื้อเพราะเด็กกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด 

ฐานเศรษฐกิจ รวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มสำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปีทั้งแบบเปิดวอล์คอินและให้ลงทะเบียนจองคิวซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย

เปิดวอล์คอินบริการฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 15-11 ปี จำนวน 400 คน แจกบัตรคิวให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 

เอกสารที่ต้องเตรียม : 

 • บัตรประชาชน 
 • ใบยินยอมจากผู้ปกครองมาด้วย พร้อมน้ำดื่มส่วนตัว
 • อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าดูแลบุตรหลานตลอดการรับบริการ 

รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดวอล์คอินไฟเซอร์ 400 เข็ม

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี สามารถเข้ารับบริการได้วันที่ 22-24 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์กุมารเวชกรรมชั้น B1 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน มีจำนวนจำกัดซึ่งมีแพทย์และพยาบาลประเมินก่อนเข้าฉีดวัคซีน

กรุณาเตรียมเอกสารมาแสดง

 • สำเนาสูตรบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สมุดวัคซีนเด็ก
 • บัตรประชาชนของผู้ปกครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 02 220 7999 ต่อ 80161 

 

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เปิดลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์

 

สยามพารากอน กรุงเทพฯ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนเด็กและประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด เป็น วัคซีนไฟเซอร์ ในงาน Thailand International Health Expo 2022 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ จำนวน 2 ชนิด ดังนี้ 

 • เด็กอายุ 5-11 ปี บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
 • ประชาชนทั่วไปเข็มกระตุ้น (เข็ม 3 ไฟเซอร์) 

เปิดให้บริการฉีดฟรีระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ณ จุดให้บริการฉีดวัคซีนฟรี โซนที่ 3 สยามพารากอน โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-19 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง  

 

จุดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฟรี โซนรอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5

 

จังหวัดนนทบุรี
เชิญชวนเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน นนท์ kids  และไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน โดยสามารถสแกนผ่าน QR Code ได้เลย เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรายละเอียดดังนี้

 • วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬากำธนสินธวานนท์ กฟผ.บางกรวย จำนวน 4,000 คน
 • วันที่ 24 มีนาคม 2565 เซ็นทรัลเวสต์เกต จำนวน 5,000 คน 
 • วันที่ 24 มีนาคม 2565 หอประชุมวัดไทรใหญ่ จำนวน 2,000 คน
 • วันที่ 29 มีนาคม 2565 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จำนวน 600 คน 
 • วันที่ 1 เมษายน 2565 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ จำนวน 600 คน 

 

นนท์คิดส์ เปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์เข็ม 1

 

โรงพยาบาลปทุมธานี

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ฝาส้ม สำหรับกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 5-11 ปี เฉพาะกลุ่มที่มีโรคเรื้อรัง ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น. ณ ลานหน้าอาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 100 คน ลงทะเบียนผ่าน QR Code และประกาศรายชื่อผ่านทางเฟซบุ๊คของโรงพยาบาล โรคประจำตัว ดังนี้

 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งทุกชนิด
 • โรคเบาหวาน
 • บกพร่องทางระบบประสาท
 • โรคอ้วนมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 

ทั้งนี้ ให้แสดงหลักฐานการรักษาและบัตรประชาชหรือสูติบัตรในวันเข้ารับบริการ  

โรงพยาบาลปทุมธานี ฉีดไฟเซอร์ฝาส้ม

 

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี 

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบวอล์คอินในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น.เป็นวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

 

รพ.ท่าโรงช้าง ลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์เข็ม 1