วัคซีนโควิด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา อัพเดทจุดวอล์คอิน-ลงทะเบียน ล่าสุดที่นี่  

16 มีนาคม 2565

อัพเดทล่าสุดวัคซีนโควิดฟรี "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-แอสตร้าฯ" เข็ม 1-4 รวมจุดวอล์คอิน-ลงทะเบียนจองคิวเดือนมีนาคม 2565 สรุปครบที่นี่  

จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งยังคงเร่งปูพรมให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้ประชาชนทุกคน มีทั้งที่เปิดวอล์คอิน และให้ลงทะเบียนจองคิวหน้างานเพื่อเข้ารับบริการได้ทั้งเข็ม 1,2, 3 และ 4 รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แอสตร้าฯ และโมเดอร์นา ซึ่งทุกแห่งเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมนี้

 

1.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 2, 3 และเข็ม 4 ให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ปรากฎ โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 โดยเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นา ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยสามารถลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2-4   


2.สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

เปิดให้บริการวอล์คอินฉีดวัคซีนป้องกันโควิดฟรี ชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ จำนวน 500 คน ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ตึกระบบประสาท สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

สิ่งที่ต้องเตรียมมา :  บัตรประชาชน 

 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เปิดวอล์คอินฉีดไฟเซอร์

3.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม กทม.

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ตั้งแต่วันนี้-25 มีนาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันละ 400 คน เวลา 09.00-14.00 น. หยุดพักเที่ยงเวลา 12.00-13.00น.) สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี และผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการบริเวณสระว่ายน้ำ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

 

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ แจ้งเปิดวอล์คอินฉีดไฟเซอร์

 

4.โรงพยาบาลมหาสารคาม

บริการวอล์คอินลงทะเบียนหน้างาน ฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 2, 3 และ 4 วันละ  100 โดส ไม่จำกัดภูมิลำเนา ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารมูลนิธิ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ข้างร้านสวัสดิการ) 

 

รพ.มหาสารคาม วอล์คอินฉีดโมเดอร์นาฟรี

 

5.สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สมุทรปราการ

เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า และวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 1, 2, 3 และ เข็ม 4  ดังนี้ 

  • เข็ม 1, 2,3 และ 4 บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์, แอสตร้าฯ และ โมเดอร์นา ในวันที่ 18 มีนาคม 2565  จำนวน 400 คิว ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. เริ่มแจกคิวเวลา 07.00 น.
  • เข็ม 2, 3 และ 4 บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ไม่จำกัดจำนวน หรือ จนกว่าวัคซีนจะหมด วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เริ่มแจกคิวเวลา 08.00 น.

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนโมเดอร์นา วันที่ 17 มี.ค.นี้

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส วอล์คอินฉีดโมเดอร์นา


6.ศูนย์ฉีดวัคซีน Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต นนทบุรี

อบจ.นนทบุรี เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 3, 4 เป็น โมเดอร์นา (บูสเตอร์) เฉพาะคนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หรือ มีที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -14.00 จำนวน 2,500 คน 

 

นนท์บูสเตอร์ เปิดวอล์คอินฉีดโมเดอร์นา เข็ม 3, 4

 

7.ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี

ให้วอล์คอินฉีดวัคซีนเข็ม 1-4 วันละ 300 ราย เฉพาะวันจันทร์,วันพุธ และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์วัคซีนเฉพาะกิจ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน 9 ชั้น รพ.ศรีธัญญา ดังนี้

  • ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น.
  • ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. 

 

รพ.ศรีธัญญา บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1-4

 

8.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

แจ้งเปิดวอล์คอินฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เฉพาะเข็มที่ 2-4 เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-12.00 น. วันละ 300 คน สามารถเข้ารับบริการได้ที่ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการ 

เอกสารประกอบ 

  • ชาวไทย บัตรประจำตัวประชาชน
  • ชาวต่างชาติ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรสีชมพู
  • ใบนัด/รับรองการฉีดวัคซีนเข็ม 2, 3

 

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วอล์คอินฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ

 

9.โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี

ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1, 2, 3, 4 และเข็มบูสเตอร์ แบบไม่ต้องลงทะเบียนในวันที่ 17-19 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. จำนวน 500 คิว หรือจนกว่าจะหมด  

  • คนไทยเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง / ต่างชาติเตรียมสำเนาพาสปอร์ตแสดงต่อเจ้าหน้า สำหรับผู้ที่เคยรับเชื้อโควิดกรุณาเตรียมใบรับรองแพทย์มายืนยันการรักษาหายแล้ว 

 

รพ.สามโคก บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

10.โรงพยาบาลพานทอง จ.ชลบุรี 

แจ้งเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด โมเดอร์นา  Booster เข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยลงทะเบียนผ่านลิงก์ แบบลงทะเบียนประสงค์รับวัคซีนModerna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นวัคซีน Booster (โรงพยาบาลพานทอง) หรือสแกน QR code ด้านล่าง 

โดยท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถตรวจสอบสิทธิ วันและเวลาที่นัดหมายได้ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ผ่านลิงก์ ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีนModerna เข็มที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ทั้งนี้ กรุณามาตามวัน และช่วงเวลาที่นัดหมาย สิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารรับรองวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 (หรือแอพหมอพร้อม)

 

รพ.พานทอง เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา