svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดโครงการบ้านเคหะสุขเกษม เช่าเดือนละ 2900 บ.เช็คเงื่อนไขที่นี่

28 กุมภาพันธ์ 2565

พม.เปิดโครงการบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ ตั้งเป้าให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง และข้าราชการเกษียณมีที่อยู่อาศัยในราคาถูก เริ่มต้นเช่าเดือนละ 2,900 บาท ตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมคุณสมบัติในการขอเช่าได้ที่นี่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ดังนั้นจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ และกลุ่มเปราะบาง 

 

ล่าสุดได้เปิดอาคารต้นแบบ “โครงการบ้านเคหะสุขเกษม” สมุทรปราการ (เทพารักษ์) ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องในลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทเช่าระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณ และประชาชนทั่วไป สำหรับจุดเด่นของโครงการนี้ คือ ราคาค่าเช่าจะถูกกว่าตลาด มีศูนย์สุขภาพที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล เป็นแหล่งชุมชนที่สามารถดูแลข้าราชการเกษียณ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ต้องการบ้านพักที่อยู่อาศัย

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่ต้องมีเงินดาวน์ ไม่มีเงินล่วงหน้า และสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้เลย โดยค่าเช่าเริ่มต้นประมาณ 2,900 บาทต่อเดือน 
 

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม

สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ถูกออกแบบภายใต้หลักอารยสถาปัตย์ หรือสถาปัตยกรรมเพื่อทุกคน (Universal Design) โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดประมาณ 126.5 ไร่  ประกอบด้วย อาคารชุด 5 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 33 ตารางเมตร 

 

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม

พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ลิฟต์ ทางลาด ราวจับ และพื้นที่จัดกิจกรรม อาทิ ศูนย์สุขภาพ (ธาราบำบัด) แพทย์แผนไทย โยคะ ฟิตเนส พื้นที่สันทนาการและออกกำลังกาย คลินิกอายุรกรรม สวนสาธารณะ สวนน้ำ และที่จอดรถ เป็นต้น 

 

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม

ทั้งนี้ ได้แบ่งการพัฒนาโครงการฯ ออกเป็น 4 ระยะ รวมทั้งสิ้น 4,089 หน่วย ได้แก่

 • ระยะที่ 1 จำนวน 225 หน่วย
 • ระยะที่ 2 จำนวน 673 หน่วย
 • ระยะที่ 3 จำนวน 988 หน่วย
 • ระยะที่ 4 จำนวน 2,203 หน่วย 
   

ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านเคหะสุขเกษมต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อาทิ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 55 ปีขึ้นไป  
 • มีสุขภาพแข็งแรง (ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการพักอาศัย) มีรายได้อย่างน้อย 18,000 บาทต่อเดือน 
 • ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง (พิจารณาเป็นอันดับแรก)
 • ยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการกำหนด 
 • สามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ (คลิกที่นี่) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

โครงการบ้านเคหะสุขเกษม