svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สถานทูตฯ ยันพร้อมดูแล-อพยพ 253 คนไทยในยูเครน

24 กุมภาพันธ์ 2565

สถานทูตไทยกรุงวอร์ซอเตรียมพร้อมดูแล 253 คนไทยในยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ฉุกเฉิน ประสานงานนายจ้าง จัดเตรียมที่พัก-ตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ปลอดภัย ยอมรับเริ่มมีการปิดถนนข้ามเมืองบางสายในยูเครน และการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ เครื่องบิน รถไฟ ถูกระงับ  

เพจเฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ Royal Thai Embassy, Warsaw, Polandประกาศพร้อมดูแล คนไทยในยูเครน จัดเตรียมที่พัก-ตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่ปลอดภัย ประสานงานนายจ้าง จัดเตรียมพาหนะและเส้นทางการอพยพ ยอมรับขณะนี้ การเดินทางท่ามกลาง ภาวะสงคราม เริ่มมีการปิดถนนข้ามเมืองบางสาย ระงับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (เครื่องบิน รถไฟ) บริษัทรถเช่าทั้งในยูเครนและโปแลนด์ยังไม่กล้าที่จะให้บริการ

 

ทั้งนี้ ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เรื่อง การดูแลคนไทยในยูเครนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ระบุว่า

 

ตามที่วันนี้ (24 ก.พ.) ได้เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในยูเครนสูงขึ้นและมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนไทยในยูเครนมากขึ้นนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ขอเรียนพี่น้องชาวไทยในยูเครน ดังนี้

1. เช้าวันนี้ (24 ก.พ.) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชุมกับกระทรวงการต่างประเทศไทย และประชุมกับกลุ่มนายจ้างคนไทยในยูเครน เพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลความปลอดภัยของคนไทยในยูเครน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเร่งด่วนที่สุด (มีคนไทยในยูเครน จำนวน 253 คน ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างในร้านนวด/สปาไทย)

2. กระทรวงการต่างประเทศได้ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน (เมืองลวิฟ)” (โรงแรม Цісар หรือ Tsisar ที่อยู่ Horodotska St, 65, Lviv, Lviv Oblast, Ukraine, 79000) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไปประจำ เพื่อใช้เป็น

(1) ที่พักชั่วคราวของคนไทยในยูเครน ที่จะเดินทางออกมาจากเมืองต่าง ๆ ที่มีเสี่ยงต่อความปลอดภัย และ

(2) ศูนย์ประสานงานกับฝ่ายยูเครนในการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน

ทั้งนี้ เมืองลวิฟจะเป็นฐานในการรวบรวมคนไทยในยูเครนจากพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบิน (จากเมืองลวิฟหรือเข้าโปแลนด์) หรือเดินทางกลับที่อยู่อาศัย ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัยในยูเครน

สถานทูตฯ ยันพร้อมดูแล-อพยพ 253 คนไทยในยูเครน

3. ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดต่อนายจ้างในเมืองต่าง ๆ โดยตรงเพื่อประเมินสถานการณ์และพัฒนาการความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการเดินทาง ไปยังเมืองลวิฟเพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยที่ต้องการจะเดินทางมาเมืองลวิฟสามารถเดินทางมาได้ เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงทำให้มีคนจำนวนมากเดินทางไปยังเมืองอื่นโดยรถยนต์ส่วนตัว เริ่มมีการปิดถนนข้ามเมืองบางสาย ระงับการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (เครื่องบิน รถไฟ) บริษัทรถเช่าทั้งในยูเครนและโปแลนด์ยังไม่กล้าที่ให้บริการในขณะนี้  ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้มีรถบัสไปรับคนไทยในเมืองหลักต่าง ๆ โดยทันทีเมื่อสถานการณ์อำนวย

4. ในระหว่างนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นายจ้างดูแลความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของลูกจ้างคนไทยอย่างเต็มที่ เช่น เตรียมอาหาร สิ่งของจำเป็น เตรียมเอกสารเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งหายานพาหนะที่สามารถหาได้ในพื้นที่ ในกรณีที่จำเป็นต้องนำลูกจ้างคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยได้

 

หากมีความคืบหน้าและการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งชาวไทยในยูเครนให้ทราบโดยทันที

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ หารือทางไกลกับผู้แทนลูกจ้างไทยจากร้านสปาในเมืองต่าง ๆ ของยูเครน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันพุธ ( 23 ก.พ.) นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือทางไกลกับผู้แทนลูกจ้างไทยจากร้านสปาในเมืองต่าง ๆ ของยูเครนกว่า 30 ราย เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่และสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่คนไทยในยูเครนประสงค์หยิบยกกับเอกอัครราชทูต

 

ผู้แทนคนไทยได้แจ้งว่า ขณะนี้ สถานการณ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟ เมืองโอเดซา เมืองลวิฟ เมืองคาเคียฟ (ติดชายแดนรัสเซีย) ฯลฯ ยังถือว่าปกติ ไม่มีการกักตุนอาหาร และลูกค้าไม่ได้ลดลง ยกเว้นในเมืองท่องเที่ยว เช่นโอเดซา  อีกทั้งคนไทยในยูเครนส่วนใหญ่ยังมีขวัญกำลังใจดี ใช้ชีวิตและทำงานกันตามปกติ โดยมีทั้งที่ไม่รู้สึกกังวลหรือรู้สึกกังวลบ้างต่อสถานการณ์ความตึงเครียด แต่ก็มีการเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งและติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จากทางกลุ่มไลน์ที่สถานเอกอัครราชทูตตั้งขึ้นอย่างใกล้ชิด (มีคนไทยในกลุ่มไลน์ 233 คน)

 

ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวยืนยันกับผู้แทนร้านไทยถึงแผนอพยพคนไทยในยูเครนในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยราชการไทยอื่น ๆ ไว้แล้ว และเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจะหารือกับนายจ้างชาวยูเครนครั้งที่ 2 ในต้นสัปดาห์หน้าเพื่อคุยเรื่องการดูแลลูกจ้างคนไทยและนำประเด็นต่าง ๆ ที่ตัวแทนคนไทยหยิบยกขึ้นไปคุยกับนายจ้างด้วย