"นายกรัฐมนตรี" ห่วงแรงงานไทยในยูเครน

24 กุมภาพันธ์ 2565

นายกรัฐมนตรี ห่วงแรงงานไทยใน ยูเครน สั่งรมว.เฮ้ง ขอให้เฝ้าระวังติดตามข่าวสารจาก กระทรวงการต่างประเทศ อย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม ทันท่วงที หากมีเหตุฉุกเฉิน อพยพกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงข้อห่วงใยของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปยังคนไทยที่พำนักในยูเครน หลังสถานการณ์ระหว่างยูเครนและรัสเซียตึงเครียดว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยคนไทยทุกคนที่พำนักอยู่ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน

 

ขอให้พี่น้องแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศยูเครนเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างทันท่วงที หากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องอพยพกลับประเทศไทยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้มีเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

 

เพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีคนงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนและประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบหรือจากภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้น ๆ ประกาศกำหนดแล้ว ในการไปทำงานในต่างประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายอีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศยูเครน จำนวน 139 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2565) เป็นแรงงานที่เดินทางด้วยตนเอง 116 คน และ Re-entry 23 คน ส่วนใหญ่ทำงานในตำแหน่งนวด สปา ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 126 คน 

 

ทั้งนี้ คนไทยและแรงงานไทยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ หมายเลข +48-696-642-348 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อผ่าน E-mail : [email protected]

 

เบอร์ฉุกเฉิน

 

เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Warsaw, Polan  นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้หารือทางไกลกับผู้แทนลูกจ้างไทยจากร้านสปาในเมืองต่าง ๆ ของยูเครนกว่า 30 ราย เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่และสถานการณ์ในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่คนไทยในยูเครนประสงค์หยิบยกกับเอกอัครราชทูตผู้แทนคนไทยได้แจ้งว่า ขณะนี้ สถานการณ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเคียฟ เมืองโอเดซา เมืองลวิฟ เมืองคาเคียฟ (ติดชายแดนรัสเซีย) ฯลฯ ยังถือว่าปกติ ไม่มีการกักตุนอาหาร และลูกค้าไม่ได้ลดลงยกเว้นในเมืองท่องเที่ยว

 

เช่น Odesa อีกทั้งคนไทยในยูเครนส่วนใหญ่ยังมีขวัญกำลังใจดี ใช้ชีวิตและทำงานกันตามปกติ โดยมีทั้งที่ไม่รู้สึกกังวลหรือรู้สึกกังวลบ้างต่อสถานการณ์ความตึงเครียด พร้อม ยืนยันกับผู้แทนร้านไทยถึงแผนอพยพคนไทยในยูเครนในกรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยราชการไทยอื่น ๆ ไว้แล้ว