เงินอุดหนุนบุตรล่าสุด เช็กสถานะสิทธิรับเงินที่นี่

08 ก.พ. 2565 | 18:44 น.

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เปิดขั้นตอนการตรวจสอบสถานะสิทธิรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากแจ้งสัญลักษณ์ตัวอักษร E จะหมายความว่าอย่างไร เช็คข้อมูลทั้งหมดที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เตรียมโอนเงินจำนวน 600 บาทเข้าบัญชีผู้ปกครองในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้ปกครองรายใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนสมัคร สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตรได้ ผ่าน 2 ช่องทาง นั่นก็คือ 


1. เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ" (คลิกที่นี่) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ"(คลิกที่นี่)  
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 
 • กดค้นหาข้อมูล 
   

2.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" 

 

ตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตร

 


 

ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสถานะสิทธิแล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวอักษร E  หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังนี้ 

 

 • E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล 
 • E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
 • E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ 
 • E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ต.ค. 58
 • E07 วันที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 
 • E08 โดนระงับสิทธิ 
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง 
 • E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน 
 • E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการเบิกจ่าย 
 • E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม
 • E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ์
 • E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลการจ่ายเงิน
 • E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 
 • EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร 
 • EXX รอการเบิกจ่าย

 

หมายเหตุ

 • ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจ.
 • ข้อ E อื่น ๆ ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

ระบบการตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) 
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
   

สอบถามข้อมูลเงินอุดหนุนบุตร