"เงินอุดหนุนบุตร"สามารถถูกระงับสิทธิได้ จะด้วยเหตุผลอะไรเช็คเลยที่นี่

07 ม.ค. 2565 | 18:06 น.

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ เงินอุดหนุนบุตร เปิด 5 กรณีที่ทำให้ถูกระงับสิทธิการจ่ายเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะมีอะไรบ้าง ตรวจสอบที่นี่

อีกไม่กี่วัน เงินอุดหนุนบุตรเดือนมกราคม 2565 จะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง โดยในเดือนนี้ เงินจำนวน 600 บาทจะโอนเข้าบัญชีในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตามหากผู้ปกครองไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตรเหมือนที่เคยได้ อาจจะเป็นผลมาจาก 5 กรณีซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้เผยข้อควรรู้เกี่ยวกับการระงับสิทธิในการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร  โดยจะกระทำได้ใน 5 กรณี ดังต่อไปนี้  

 

1.เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 ปี


2.เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย


3.ผู้ปกครองยื่นคำขอสละสิทธิเป็นหนังสือ


4.ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562


5.ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติการจ่ายเงินครั้งแรก
 

 

การระงับสิทธิในการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร มีด้วยกัน 5 กรณี

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้มีข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้

 

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
  • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน ว่าใช้งานได้หรือไม่
  • สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ผ่านเว็บลิงค์ (คลิกที่นี่


2.ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" (คลิกที่นี่)

ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท
 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
     

 

ที่มาข้อมูลและภาพ:ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด